Samarbejde

​​Behandlingen foregår i døgnafdelinger, i Behandlingsskolen og hos psykologen og bliver til på baggrund af Nødebogårds særlige psykodynamiske miljøterapi. Behandlingen koordineres i samarbejde med forældre og kommuner.​

Behandlingen tilrettelægges efter nøje udtænkte indsatsområder, med konkrete behandlingsmål og handleanvisninger i særlige behandlingsplaner. Behandlingsplanerne ledes og koordineres af Nødebogårds psykologer.  ​

I døgnafdelingerne

I husene, hvor børnene og de unge bor, varetager pædagogiske medarbejdere det daglige arbejde med behandlingen. Udgangspunktet for behandlingen er de vedtagne indsatsområder og mål. Hverdagens situationer anvendes som metode til at fremme selvindsigt samt nye handlemuligheder. nøgleordene i  dagligdagen er respekt, accept, loyalitet og tolerance. ​

I Behandlingsskolen

På Nødebogård er skoleundervisning og behandlingsaktiviteter integreret i dagtimerne i vores særlige Behandlingsskole. Undervisning og forskellige behandlingsaktiviteter veksler i moduler i løbet af dagen fra kl. 8.00 – 17.00.  (Fredag dog kun til kl. 15.00.) De indskrevne børn og unge får her en særlig god mulighed for at modtage folkeskolens obligatoriske fag og disses obligatoriske timetal  efter folkeskolelovens §5. Der tilbydes undervisning fra 1. – 9. skoleår samt 10. og 11. skoleår. og der er mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøve

​Hos psykologen

I individuelle samtaler med psykologen arbejdes der med kontaktvanskeligheder og ubevidste konflikter. Målet er ligeledes at øge modning og selvforståelse.​

Psykiater

Der er tilknyttet en børne- og ungdoms psykiater til Nødebogård, som tilser børnene og de unge. Psykiateren har ansvaret for en eventuel medicinsk behandling.

​Behandlingskonference

Der afholdes behandlingskonference minimum 2 gange årligt. På konferencen deltager medarbejdere fra afdeling og behandlingsskole, psykologer samt socialrådgiver. Behandlingskonferencen er det forum, hvor barnets aktuelle udviklingsbehov og vanskeligheder bliver beskrevet, analyseret og gennemdrøftet. Behandlingskonferencen sikrer, at særlige fokusområder prioriteres, og at behandlingens mål klarlægges.

Redaktør