Kommune

​Visitation

Nødebogård afholder ugentlige visitationsmøder. Stillingtagen til dag- eller døgn-anbringelse af et b​arn eller ung forudsætter, at sagen er grundigt belyst, og at der foreligger børnepsykiatrisk udredning, grundig psykologisk undersøgelse samt socialfaglig undersøgelse i forhold til Serviceloven §50.

​Ledige pladser.

Nødebogård har aktuelt ledig plads på døgnbehandling i Nødebo

​Handleplan.

Ved døgnanbringelse skal barnets/den unges hjemkommune sørge for, at der foreligger en handleplan jvf. Serviceloven §140, når barnet/den unge flytter ind på Nødebogård. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen og hvilken indsats der er nødvendig for at målet kan nås. Handleplanen revideres som oftest i forbindelse med status- og udviklingsmøder.

​Opfølgning.

Nødebogård inviterer tre måneder efter barnets indflytning forældre og sagsbehandler til opfølgningsmøde.

​Status- og udviklingsmøder.

Nødebogård tilstræber at afholde to årlige statusmøder, hvortil forældre og sagsbehandler inviteres. Forud for mødet har Nødebogård udarbejdet en aktuel status- og udviklingsrapport, herunder også fokuspunkter for det fremtidige behandlingsarbejde.

​Børnesamtale.

Nødebogård forventer, at den døgnanbragte elev har minimum en årlig samtale med deres sagsbehandler. Samtalen kan naturligt finde sted i forbindelse med opfølgnings- eller statusmøder.
Redaktør