At være studerende på Nødebogård

​Som studerende på pædagogseminarium er det muligt at komme i praktik på Nødebogård.

Når en praktikplads er blevet tildelt, er det praktikantens opgave at kontakte Nødebogård med henblik på en samtale. Samtalen vil omhandle en beskrivelse af Nødebogård, afdelingen og målgruppen. Ligeledes vil gensidige forventninger og erfaringer blive drøftet. Derudover skal den studerende give tiladelse til ind-hentning af udvidet straffeattest. Der udfærdiges, inden praktikken påbegyndes, et ansættelsesbrev.

Hvad angår arbejdstider, forventes det, at den studerende kan indgå i afdelingens eksisterende arbejdsplan, hvor der både kan forekomme aften-, dag-, weekend- og helligdagsvagter.

Mål

I forbindelse med de pædagogiske mål for praktikperioden forventes det, at den studerende viser respekt for og er loyal overfor Nødebogårds kultur. Det forventes også, at den studerende erhverver sig viden om og indsigt i Nødebogårds grund-holdning, teoretiske refenceramme samt i Nødebogårds målgruppe. Desuden forventes det, at praktikanten er reflekterende, undrende samt nysgerrig og kan tage personlig stilling.

Forventninger

Af hensyn til Nødebogårds børn og unge modtages normalt ikke øvelses-praktikanter.

De forventninger, der således især er til praktikanter i den 2. praktik periode, er som følger:

 • Er opsøgende og interesseret i børnene og de unge.
 • Deltager i afdelingens daglige gøremål.
 • Stiller spørgsmål.
 • Giver udtryk for holdninger og begrunder dem.
 • Planlægger og udfører aktiviteter og pædagogiske forløb med én eller flere elever – udfra eget initiaiv.
 • Deltager i overlap, formiddagsmøder, afdelingsmøder og konferencer.
 • Er i stand til at refektere og forholde sig til egen rolle ved konfliktløsning.
 • Opnår forståelse for relationsdannelsen til det enkelte barn. Hvorfor har jeg kontakt til netop det barn, og hvilken betydning har det for barnet og én selv?
 • Øver sig i problemanalyse og opsætter udviklingsmål herfor i forhold til et barn. Overvejer midler og metode for dette.


Forventningerne, som knytter sig til 3. praktik periode, er som i 2. praktik, men med følgende supplement:​

 • Aktiv reflekterende deltagelse på konferencer samt udarbejdelse af konferenceoplæg med vejledning.
 • Være konfliktløsende med udgangspunkt i Nødebogårds grundholdninger.
 • Være problemanalyserende.


Der forventes skriftlighed i praktikken, herunder:

 • Referat af vejledningstimer
 • Dagbogsnotater
 • Øvelse i journalskrivning og konferenceoplæg
 • Egen dagbog anbefales

Vejledning

Den studerende modtager ugentlig vejledning, dels planlagt og dels efter behov. Den studerende opstiller egne mål f​or indhold og forventes velforberedt. Vejlederen inspirerer og understøtter således den studerendes uddannelses-proces.​
Redaktør