Nødebogårds værdigrundlag

Nødebogårds tradition, kultur og værdier er baseret på et humanistisk menneskesyn, som indebærer:

  • At kommunikation i alle led af organisationen er præget af respekt, tolerance og forståelse. Dette er gældende for medarbejdere i alle interne forhold som i forhold til pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
  • At børn og unge mødes som et følende, tænkende og handlende individ.
  • At børn og unge mødes med forståelse.
  • At medarbejderen fordomsfrit lever op til den grundindstilling, at ingen tankegang eller adfærd principielt er uacceptabelt, men den er det logiske udtryk for den personlighedsbaggrund den hviler på, - med mindre adfærden er af en sådan karakter, at den er til gene eller fare for personen selv eller omgivelserne.

Redaktør