Botræning på Haraldslund

På Haraldslund er der indrettet en afdeling hvor nogle af de unge efter et stykke tid kan være klar til at øve sig i en høj grad af selvstændighed. Der er her fx ikke personaledækning i weekends, de unge sørger selv for indkøb og madlavning og øver sig i kostplanlægning, økonomi etc.

Der er blandt andet etableret 2 små lejligheder, hvor der er særligt gode muligheder for botræning, inden man kan klare sig helt på egen hånd.

Hvis man ikke er klar til så stor grad af selvstændighed, vil der stadig være mulighed for, at den unge kan bo med høj grad af individuel støtte, som et midlertidigt botilbud efter SEL § 107.

Man kan bo på Haraldslund under Servicelovens §52 og efterværn §76 men ligeledes i henhold til §107.

Der er tilknyttet psykiater, psykolog og socialrådgiver på Haraldslund.​
Redaktør