Dagbehandling

​Nødebogård tilbyder dagbehandling for 8 børn i alderen 6 – 18 år med vanskeligheder indenfor Nødebogårds diagnostiske målgruppe.

Åbningstiden er fra kl. 08.00 – 17.00, dog undtaget fredag, hvor der lukkes kl. 16.00. 

Dagbehandlingen er en bevidst tilrettelagt miljøterapeutisk behandling i kombination med undervisning, psykoterapi og famlieudvikling og foregår som en integreret indsats i Nødebogårds særlige Behandlingsskole. Behandlingen bliver til i et miljøterapeutisk samarbejde mellem institutionens pædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere. Der er endvidere tilknyttet en psykiatrisk konsulent, som har ansvaret for en evt. medicinsk behandling. Der arbejdes med bevidste mål og delmål i et samarbejde mellem barnet/ den unge, forældre, kommune og Nødebogård, for at sikre den bedst mulige behandling.
 
Familieudvikling består af kontinuerlige samtaleforløb med psykolog og barnets kontaktperson hver 3. uge, åbent –hus arrangement hver 5. uge og kontakt efter behov varetaget af hhv. kontaktperson og daglig leder.
 
Formål med dagbehandling er at koordinere miljøerne omkring barnet for at sikre kontinuitet, sammenhæng og optimal udvikling for barnet med henblik på eventuel tilbagevenden til skole i barnets hjemkommune.​

Redaktør