Miljøterapeutisk døgnbehandling

​Miljøterapeutisk døgnbehandling varetages af et pædagogisk uddannet  personale, der samarbejder om den enkeltes behandling. Personalet arbejder på skift, således at alle døgnets timer er dækket.​

Miljøterapeutisk døgnbehandling varetages af et pædagogisk uddannet  personale, der samarbejder om den enkeltes behandling. Personalet arbejder på skift, således at alle døgnets timer er dækket.

Miljøterapiens teoretiske baggrund er baseret på psykodynamiske teorier.

I miljøterapien kan man sige, at selve hverdagsmiljøet er "terapeuten". Miljøet består af mange mennesker, både børn, unge og voksne. Barnet og den unge har derfor mulighed for at udvikle og undersøge sine relationer til forskellige mennesker. De  får også mulighed for at øve sig i at være i en gruppe, hvor de ikke hele tiden selv er i centrum.

Miljøterapien foregår i de afdelinger, hvor livet leves i hverdagen. Her spises og soves, og der foregår mange forskellige tilbud som fritidsbeskæftigelse.

Det er indenfor afdelingens rammer, at der kan arbejdes med den enkelte eller med en gruppe af børn og unge. Det handler om at fremme udviklingen på bedste måde. Det sker, når der skabes et miljø, hvor barnet eller den unge kan "arbejde" med sin egen udvikling.

Hverdagens almindelige aktiviteter giver god mulighed for, at problemer bliver synlige og kan håndteres.

Måltiderne giver f.eks. mulighed for at arbejde med gruppesamvær. At spise sammen betyder også, at man kan få indtryk af mere "private" forestillinger og tanker. Dette kan iagttages udfra den måde, maden spises på, og hvordan den opleves.

At tale om dagens oplevelser, og få dagen afsluttet på en god måde, tillægges stor betydning.

Miljøterapi handler også om at udvikle selvstændighed. Selv om der i alle mennesker er en indre drivkraft til at udvikle sig, er det for nogen en meget vanskelig proces, hvor der behøves hjælp fra andre mennesker. I praksis betyder det, at barnet eller den unge i løbet af sin behandling bliver stillet overfor nye krav. Men det er vigtigt, at det sker på et tidspunkt, hvor nye opgaver kan magtes, så oplevelsen af selvværd opstår.

​Miljøterapi omfatter også træning af motoriske, sproglige og intellektuelle færdigheder. Det foregår ved leg, sport og almindelige dagligdags gøremål. Ikke alle børn og unge har brug for den samme behandling på det samme tidspunkt i behandlingsforløbet.
Behandlingen bliver til i et miljøterapeutisk samarbejde mellem institutionens pædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere. Der er endvidere tilknyttet en psykiatrisk konsulent, som har ansvaret for en evt. medicinsk behandling. Der arbejdes med bevidste mål og delmål i et samarbejde mellem barnet/ den unge, forældre, kommune og Nødebogård, for at sikre den bedst mulige behandling.
 
Nødebogård tilbyder ud over vores traditionelle døgnbehandling også en noget mindre intensiv døgnbehandling med henblik på udslusning samt en særlig intensiv døgnbehandling med høj personalenormering.

Nødebogårds døgnafdelinger

​Afdelingerne er geografisk placeret forskellige steder:​

​​

​Udsigten og Søhuset
Nødebogårds traditionelle døgnb​ehandling varetages af Udsigten og Søhuset, som er beliggende i Nødebo.

Kildeportvej 20, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 4848 1212
se kort   rejseplan​


Haraldslund
Døgnbehandling med henblik på udslusning varetages af Haraldslund, som er beliggende i Bagsværd.

Aldershvilevej 3
2800 Lyngby
tlf. 4588 2126
se kort   rejseplan​


Mikkelbo
En særlig intensiv døgnbehandling varetages af Mikkelbo.

Tyringevej 19
3460 Birkerød
tlf. 4511 ​7343
se kort   rejseplan​
Redaktør