Samtalegrupper

​Samtalegrupper for unge anbragt på Nødebogård.​

Unge i aldersgruppen 13-18 år, der er indskrevet på Nødebogård kan tilbydes at deltage i en samtalegruppe. Det kan dreje sig om unge, der går i et individuelt terapeutisk forløb eller har gjort det, men gruppen kan også være en mulighed for de unge, hvor tanken om et individuelt forløb i første omgang virker for overvældende.

Rammerne:

Gruppen mødes en gang om ugen på en fast ugedag og på et fast tidspunkt. Hver session har en varighed af 1½ time og gruppen mødes i det samme lokale hver gang.
Gruppen består af 5-9 gruppedeltagere, samt to gruppeterapeuter. Det er terapeutens opgave at fremme de konstruktive kræfter i gruppen og facilitere den terapeutiske proces. Grupperne fungerer sådan, at vil være mulighed for at nye unge kommer til og andre forlader gruppen undervejs. Der er således heller ingen formel tidsbegrænsning på, hvor længe den enkelte kan være en del af gruppen. Dette betyder også at størrelsen på gruppen kan svinge.

Indhold:

I gruppen vil der kunne arbejdes med emner, der relaterer sig til venskaber, kærester, identitet, seksualitet, mobning, fremtidshåb og andre emner, der har relevans for de unge, der er i gruppen på det givne tidspunkt. Gruppen er et tilbud om at lære sig selv at kende i kontakt med andre. Det er således i en gruppe muligt at bearbejde tidligere psykiske problemstillinger direkte i kontakt med andre. Gruppen tænkes at skulle være struktureret sådan, at dens medlemmer kan tale om det de finder vigtigt og mest presserende. Gruppe kan også give den enkelte mulighed for at arbejde med, hvordan man opleves af andre og hvordan man gerne vil opfattes. Arbejdet i gruppen er således en analyse af gruppen og af den enkelte ”i, ved og af” gruppen.​

Redaktør