Lederne af Den Sociale Virksomheds tilbud

Den Sociale Virksomhed består af ​består af 19 tilbud, som omfatter bo- og dagtilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rådgivning, specialundervisning, ​behandling, genoptræning, herberger, krisecentre og sikrede afdelinger for unge. Her kan du se, hvem der er leder på de enkelte tilbud.


​3Kløveren                                                        Mette Brunberg

Døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning.


Åbjerggård
Åbjergvej 32
3600 Frederikssund

Margueritten
Smakkevej 1
3070 Snekkersten

Find mere information på 3kløverens hjemmeside
(åbner i ny fane) 


Blindecenter
Bredegaard                                                    Frank Hedegaard

Bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne mennesker.


Lindelyvej 5
3480 Fredensborg


Find mere information på Blindecenter Bredegaards hjemmeside (åbner i ny fane)


Hjerneskadecenter Virum                                Anne Lindø

Specialiseret neurorehabilitering til børn og unge
med erhvervet hjerneskade.


Kongevejen 256
2830 Virum

Find mere information på Hjerneskadecenter Virums hjemmeside (åbner i ny fane)

Center for 
Forsorg og Behandling                               Søren Niendam

Midlertidig boform for hjemløse og behandling af
stof- og alkoholmisbrug

Skansevej 2C 
3400 Hillerød 


Find mere information på CFBs hjemmeside
(åbner i ny fane) 


Geelsgårdskolen                                           Ole Nissen

Specialskole for børn med forskellige
funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og
sansemæssig karakter.
Tilbyder også bo og aflastning.

Kongevejen 252
2830 Virum

Find mere information på Geelsgaardskolens
hjemmeside (åbner i ny fane) 
  

Hulegården                                             Trine Smith Fehmerling

Botilbud for voksne med udviklingshandicap.                                  

Brøndbyøstervej 166-172
2605 Brøndby

Find mere information på Hulegårdens hjemmeside
(åbner i ny fane)
Jonstrupvang Bebyggelsen                  Kim Frederiksen

Bo- og dagtilbud for spastikere.

Chr. Hauchs Allé 11
3500 Værløse

Find mere information på Jonstrupvangs hjemmeside
(åbner i ny fane) 
Kommunikationscentret                           Kristian Mainz

Specialiseret center for mennesker med
tale-, høre-, syns- og andre kommunikationshandicap.

Rygårds Allé 45
2900 Hellerup
Telegrafvej 5, 1. sal
2750 Ballerup 

Find mere information på Kommunikationscentrets
hjemmeside (åbner i ny fane)  


Lunden                                                            Lene Sølling

Bo-, behandlings- og rehabiliteringstilbud for
borgere med behov for en psykosocial indsats.

Brøndbyøstervej 156A
2605 Brøndby


Find mere information på Lundens hjemmeside
(åbner i ny fane)Lyngdal                                                         Line Ebbesen              

Line Andersen.jpgBotilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne.    


Tyringevej 5
3460 Birkerød 

Find mere information på Lyngdals hjemmeside
(åbner i ny fane)

Nødebogård                                                   Tine Stryhn

Behandlingstilbud til børn og unge med
kontaktvanskeligheder, angst, sindslidelser 
eller psykisk sygdom.


Kildeportvej 20
Nødebo
3480 Fredensborg

Find mere information på Nødebogårds hjemmeside 
(åbner i ny fane)


Orion                                                                Konstitueret ledelse

Specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til                                   Lena Sølling og Rene Vejby Kirch
voksne mennesker med særligt komplekse
psykosociale vanskeligheder.


Københavnsvej 33
3400 Hillerød


Find mere information på Orions hjemmeside
(åbner i ny fane) 


Kamager                                                         Mie Karleby

Botilbud for voksne med varig nedsat 
funktionsevne.


Brønderslev Allé 21
2770 Kastrup

Find mere information på Kamagers hjemmeside
(åbner i ny fane)Røde Kors Herberg                                        Mia Omø

Herberg for kvinder over 18 år uden børn,
der har problemer i hjemmet, er i krise eller
bare ikke har andre steder at gå hen.


Kettegård Allé 14A, st.th.
2650 Hvidovre

Find mere information på Røde Kors Herbergs hjemmeside (åbner i ny fane) Rønnegård                                                    Anne Thomsen

Botilbud for voksne udviklingshæmmede,
og nogle med psykiatriske diagnoser.

​Strøvej 93
3330 Gørløse

Find mere information på Rønnegårds hjemmeside
(åbner i ny fane)
Solgaven                                                     Jeanne Brandt Larsen

Bo- og dagcenter for ældre blinde og svagsynede.

Skovbakken 126
3520 Farum


Find mere information på Solgavens hjemmeside
(åbner i ny fane)
Skovvænget                                                  Bo Christoffersen

Bo- og rehabiliteringstilbud til voksne
borgere med sindslidelser.

Maglevænget 48
2750 Ballerup

Find mere information på Skovvængets hjemmeside
(åbner i ny fane)
  Svendebjerggård                                       Randi Christoffersen

                                                                                                                                (Konstitueret forstander)

Krisecenter og forsorgshjem for 
voksne og deres eventuelle børn.

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre

Find mere information på Svendebjerggårds hjemmeside
(åbner i ny fane)Sølager                                                        Mette Vestergaard

Sikrede afdelinger for unge i
varetægtssurrogat.

Sølagervejen 40
3390 Hundested

Find mere information på Sølagers hjemmeside
(åbner i ny fane) 

Redaktør