​​​​

Lederne af Den Sociale Virksomheds tilbud

Den Sociale Virksomhed består af ​består af 19 tilbud, som omfatter bo- og dagtilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rådgivning, specialundervisning, ​behandling, genoptræning, herberger, krisecentre og sikrede afdelinger for unge. Her kan du se, hvem der er leder på de enkelte tilbud.


Tilbud                                                               Tilbudsleder​

3Kløveren                                      ​                  Mette Brunberg

Foto af forstander på 3Kløveren Mette Brunberg
Døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning.


Åbjerggård
Åbjergvej 32
3600 Frederikssund

Margueritten
Smakkevej 1
3070 Snekkersten

Find mere information på 3kløverens hjemmeside
(åbner i ny fane) 


Blindecenter
Bredegaard                                                   Frank Hedegaard

Foto af forstander på Blindecenter Bredegaard Frank Hedegaard

Bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne mennesker.


Lindelyvej 5
3480 Fredensborg


Find mere information på Blindecenter Bredegaards hjemmeside (åbner i ny fane)


Hjerneskadecenter Virum                         Anne Lindø

Foto af leder af Hjerneskadecenter Virum Anne Lindø

Specialiseret neurorehabilitering til børn og unge
med erhvervet hjerneskade.


Kongevejen 256
2830 Virum

Find mere information på Hjerneskadecenter Virums hjemmeside (åbner i ny fane)

Center for 
Forsorg og Behandling                         ​Nikolaj Bullock Olsen

                                                                                                                           
​Midlertidig boform for hjemløse og behandling af

stof- og alkoholmisbrug

Skansevej 2C 
3400 Hillerød 


Find mere information på CFBs hjemmeside
(åbner i ny fane) 


Geelsgårdskolen                                      Rasmus Rubæk​​

Specialskole for børn med forskellige
funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og
sansemæssig karakter.
Tilbyder også bo og aflastning.

Kongevejen 252
2830 Virum

Find mere information på Geelsgaardskolens
hjemmeside (åbner i ny fane) 
  

Hulegården                                          Trine Smith Fehmerling 

Foto af forstander på Hulegården Trine Smith FehmerlingBotilbud for voksne med udviklingshandicap.

Brøndbyøstervej 166-172
2605 Brøndby


Find mere information på Hulegårdens hjemmeside
(åbner i ny fane)Jonstrupvang Bebyggelsen                  Kim Frederiksen

Bo- og dagtilbud for spastikere.Foto af forstander på Jonstrupvang Kim Frederiksen

Chr. Hauchs Allé 11
3500 Værløse

Find mere information på Jonstrupvangs hjemmeside
(åbner i ny fane) 
Kommunikationscentret                         Kristian MainzFoto af leder af Kommunikationscentret Kristian Mainz

Specialiseret center for mennesker med
tale-, høre-, syns- og andre kommunikationshandicap.

Rygårds Allé 45
2900 Hellerup
Telegrafvej 5, 1. sal
2750 Ballerup 

Find mere information på Kommunikationscentrets
hjemmeside (åbner i ny fane)  


Lunden                                                           Lene SøllingFoto af forstander på Lunden Lena Sølling

Bo-, behandlings- og rehabiliteringstilbud for
borgere med behov for en psykosocial indsats.

Brøndbyøstervej 156A
2605 Brøndby


Find mere information på Lundens hjemmeside
(åbner i ny fane)Lyngdal                                                         Line Ebbesen              

Foto af forstander på Lyngdal Line Ebbesen AndersenBotilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne.    


Tyringevej 5
3460 Birkerød 

Find mere information på Lyngdals hjemmeside
(åbner i ny fane)

Nødebogård                                                 Tine Stryhn

Foto af forstander på Nødebogård Tine Stryhn

Behandlingstilbud til børn og unge med
kontaktvanskeligheder, angst, sindslidelser 
eller psykisk sygdom.


Kildeportvej 20
Nødebo
3480 Fredensborg

Find mere information på Nødebogårds hjemmeside 
(åbner i ny fane)


Orion                                                              Lena Sølling

Specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til
voksne mennesker med særligt komplekse
psykosociale vanskeligheder.


Københavnsvej 33
3400 Hillerød


Find mere information på Orions hjemmeside
(åbner i ny fane) Kamager                                                      Mie KarlebyFoto af forstander på Kamager Mie Karleby

Botilbud for voksne med varig nedsat 
funktionsevne.


Brønderslev Allé 21
2770 Kastrup

Find mere information på Kamagers hjemmeside
(åbner i ny fane)Røde Kors Herberg for Kvinder            Ayfer Baykal


Herberg for kvinder over 18 år uden børn,
der har problemer i hjemmet, er i krise eller                                    
bare ikke har andre steder at gå hen.


Kettegård Allé 14A, st.th.
2650 Hvidovre

Find mere information på Røde Kors Herbergs hjemmeside (åbner i ny fane) Rønnegård                                                   Mie Karleby

​                                                                                                                  Konstitueret

Foto af forstander på Kamager Mie Karleby

​Botilbud for voksne udviklingshæmmede,
og nogle med psykiatriske diagnoser.

​Strøvej 93
3330 Gørløse

Find mere information på Rønnegårds hjemmeside
(åbner i ny fane)
Solgaven                                                       Molly Møller​Bo- og dagcenter for ældre blinde og svagsynede.        

Skovbakken 126
3520 Farum


Find mere information på Solgavens hjemmeside
(åbner i ny fane)Skovvænget                                                  Bo ChristoffersenFoto af forstander på Skovvænget Bo Christoffersen

Bo- og rehabiliteringstilbud til voksne
borgere med sindslidelser.

Maglevænget 48
2750 Ballerup

Find mere information på Skovvængets hjemmeside
(åbner i ny fane)
  
Svendebjerggård               Randi Ringgaard Christoffersen                                                                                    

Krisecenter og forsorgshjem for 
voksne og deres eventuelle børn.

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre

Find mere information på Svendebjerggårds hjemmeside
(åbner i ny fane)

Sølager                                                        Christel Pedersen

​Sikrede afdelinger for unge i
varetægtssurrogat.

Sølagervejen 40
3390 Hundested

Find mere information på Sølagers hjemmeside
(åbner i ny fane) 

Redaktør