Organisation

​Den Sociale Virksomhed er en del af Region Hovedstaden og står for driften og udviklingen af 19 bo-, dag- og behandlingstilbud inden for det højt specialiserede sociale område.

Billedet viser et organisationsdiagram. Øverst er Region Hovedstaden. Herunder er Den Sociale Virksomhed, som består af i alt 19 tilbud i de tre kategorier: socialspykiatriske tilbud, sociale tilbud og handicap tilbud.

​​​​​​​

Region Hovedstaden er organiseret som en koncern, der består af en række 'virksomheder'. Den Sociale Virksomhed er én af disse virksomheder.

​Den Sociale Virksomhed står for driften og udviklingen af 19 bo-, dag- og behandlingstilbud inden for det højt specialiserede sociale område. 

Den Sociale Virksomheds kerneopgave er at skabe rammerne for, at børn, unge og voksne, som benytter tilbuddene, oplever høj livskvalitet og får mulighed for at udvikle sig og leve et så selvstændigt liv som muligt.

Foruden bo-, dag og behandlingstilbuddene består virksomheden af en fællesadministration, som står for den overordnede koordinering af indsatsområderne: Den faglige indsats, ledelsesindsatsen, arbejdsmiljø samt effektiv drift og sikker økonomistyring. Fællesadministrationen servicerer tilbuddene på områder som pladsanvisning og takstopkrævning, yder pædagogisk konsulentbistand og rådgiver om økonomi og HR.

Tibuddene er selvstændige enheder, der fagligt, økonomisk og ledelsesmæssigt løser de daglige driftsopgaver.

Koncernen servicerer Den Sociale Virksomhed med en række tværgående administrative funktioner som for eksempel IT og udbetaling af løn.​


Redaktør