​​​​​

Sådan arbejder vi

​​​Det er Den Sociale Virksomheds ambition, at beboerne og brugerne af vores tilbud får ydelser af meget høj faglig kvalitet, ligesom vi ønsker at bidrage aktivt til at udvikle de mest hensigtsmæssige metoder og tilgange – i tæt samspil med beboere, brugere og de pårørende. ​Vi h​ar fire overordnede indsatsområder, som skal sikre, at vores bo- og dagtilbud kan løse kerneopgaven bedst muligt og samtidig leve op til de regionale politiske målsætninger.​​