Ledelse i Den Sociale Virksomhed

​Der er stort fokus på ledelse i Den Sociale Virksomhed. Vi ser god ledelse som afgørende for, om de indsatser, der besluttes lokalt og centralt, får de ønskede resultater. ​​

​​​​

I Den Sociale Virksomhed lægger vi stor vægt på, at ledelsen på alle niveauer er synlig og resultatorienteret. Udgangspunktet for virksomhedens ledelsesindsatser er den regionale ledelseskæde og de fire ledelsesområder:
 
  • Strategisk ledelse
  • Faglig ledelse
  • Driftsledelse 
  • Personaleledelse

Ledere som oversæ​ttere og brobyggere​

Vi arbejder løbende med at sikre sammenhængskraft i virksomheden. Den enkelte leder har en vigtig rolle som oversætter eller brobygger i forhold til at skabe sammenhæng, og virksomheden lægger vægt på at styrke den enkelte leders mulighed for bedst muligt at udfylde den rolle.

Ledelsesfora styrker vores ledere

Vores indsatser retter sig i høj grad mod at styrke vores lederes mulighed for bedst muligt at udfylde rollen som oversætter og brobygger. Det gør vi konkret gennem fælles ledelsesfora i virksomheden på såvel topleder som mellemlederniveau.


Redaktør