Medarbejderressourcer

Medarbejderne er den væsentligste ressource for at kunne løse kerneopgaven kvalificeret og effektivt. Læs om vores mål, og hvad vi har fokus på i forhold til vores medarbejdere.​​​

Rekru​​​ttering og fastholdelse af medarbejdere 

Vi arbejder målrettet med at rekruttere kvalificerede medarbejdere og fastholde dem, der allerede arbejder hos os. Det gør vi blandt andet ved at opbygge robuste faglige miljøer og understøtte medarbejderne i at udvikle deres kompetencer.

Høj social kapital​

Niveauet for social kapital er højt i Den Sociale Virksomhed. Der er en dokumenteret sammenhæng mellem god ledelse, at tage effektivt vare på kerneopgaven og høj social kapital. Vi ønsker at fastholde det høje niveau og samtidig iværksætte indsatser, der yderligere kan styrke den sociale kapital.

Et godt og s​​ikkert arbejdsmiljø

Vi har stort fokus på at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere. Arbejdsmiljøet på de sociale tilbud kan være belastende - både fysisk og psykisk. Derfor skal medarbejdernes kompetencer løbende styrkes for at kunne håndtere de vanskelige situationer, de kan komme i. Det sker blandt andet ved at gøre en ikke konfronterende tilgang i arbejdet på tilbuddene til en fælles tilgang i hele virksomheden.

Fokus på sygefrav​ær

Høj social kapital og et godt psykisk arbejdsmiljø har også betydning for sygefraværet. Vi arbejder løbende på at få et lavere sygefravær på virksomhedens tilbud.

Redaktør