Styring og drift

Den Sociale Virksomhed har en god og sikker økonomisk styring, som giver grundlag for en stabil drift og et troværdigt samarbejde med kommunerne.​​ Læs om vores mål, ​og hvordan vi arbejder med styring og drift.

​Den Sociale Virksomhed driver og leverer tilbud og ydelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i konkurrence med andre private og offentlige udbydere. 

Hvert år indgår Region Hovedstaden en rammeaftale med regionens 29 kommuner om forbruget af tilbud og ydelser. I rammeaftalen aftales kapacitet og behov for pladser samt fælles udviklingstiltag, styringsprincipper og takster.

Alle ophold og forløb på bo, dag- og behandlingstilbuddene finansieres 100 pct. af kommunerne. Den Sociale Virksomhed har ca. 1.600 medarbejdere og et årligt budget på ca. 800 mio. kr.

​​​​​Leverandør af ydelser på marke​​dsvilkår

Den Sociale Virksomhed har en leverandørrolle på lige fod med andre udbydere inden for det specialiserede sociale område. Det vil sige: 

  • Vi er en del af et marked
  • Vi konkurrerer med de andre udbydere af ydelser
  • Kommunerne definerer udbuddet
  • Vi er 100 % kommunalt finansieret
Kommunerne har det fulde myndighedsansvar samt ansvar for: 

  • Forsyning
  • Visitation
  • Finansiering
Gennem de årlige rammeaftaler aftales, hvilke ydelser regionen skal levere til kommunerne, kapacitet, takster, udviklingstiltag og styringsprincipper.​

Tæt og forpligtende samarbejde​​

For at kunne levere bæredygtige ydelser af høj kvalitet på det specialiserede social- og undervisningsområde er det vigtigt at have et tæt og forpligtende samarbejde med kommunerne - herunder KKR - men også med andre både interne såvel som eksterne samarbejdsparter: Sundhedsvæsenet, Danske Regioner, bestyrelserne for de selvejende tilbud og andre aktører på området.

​God og sikker økonomisk styring​

Virksomheden har en god og sikker økonomisk styring, som giver grundlag for en stabil drift og et troværdigt samarbejde med kommunerne. En effektiv og gennemskuelig økonomistyring er en forudsætning for, at kerneopgaven løses effektivt og med høj faglig kvalitet.  

Vi styrer ud fra en fælles økonomistyringsmodel, som bliver understøttet af de nødvendige IT-systemer, og arbejder løbende på at kvalitetssikre og udvikle økonomistyringen og IT-understøttelsen både centralt og på de enkelte bo- og dagtilbud.​​
Redaktør