Det midlertidige besøgsforbud på Den Sociale Virksomheds tilbud er ophævet

Der er ikke længere et generelt forbud mod besøg på det sociale område og derfor heller ikke på tilbuddene i Den Sociale Virksomhed. Den lokale ledelse på et tilbud kan dog indføre restriktioner, hvis det er nødvendigt for at beskytte borgerne. 

Bekendtgørelsen om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og sociale tilbud i forbindelse med håndtering af COVID-19 er ophævet og erstattet med en ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 24. juni 2020.

Det betyder, at der fremover i udgangspunktet ikke er særlige restriktioner i forhold til besøg, men at ledelsen på det enkelte tilbud har mulighed for at beslutte lokale restriktioner i adgangen til besøg på tilbuddet eller over for enkelte beboere. Det kan for eksempel være nødvendigt på grund af smitteudbrud eller fare for udbrud.

Da der ikke længere er et generelt forbud mod besøg på det sociale område, er det vigtigt, at eventuelle besøgsrestriktioner afvejes nøje og tilrettelægges på den mindst indgribende måde. Ledelsen skal i de tilfælde sikre, at også særligt udsatte beboere fortsat kan få besøg i de kritiske situationer eller af 1-2 faste besøgspersoner.

Det gælder for alle besøg, at den lokale ledelse skal sikre at de generelle sundhedsfaglige retningslinjer bliver overholdt, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning. 


Baggrund for besøgsrestriktioner på socialområdet


  • Den 4. april udstedte social- og indenrigsministeren bekendtgørelse nr. 372 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
  • Formålet med besøgsforbuddet var at beskytte de sårbare grupper mod coronavirus. Forbuddet har været gældende for både fællesarealer, udearealer og de arealer, som beboeren selv råder over.
  • Besøg har hidtil alene været muligt, hvis der var tale om kritiske situationer og i så fald skulle det ske efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse. Kritiske situationer kan f.eks være besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person, forældres besøg hos et barn under 18 år eller hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse.

  • Fra midten af maj blev det muligt for beboerne at få besøg af en-to faste besøgspersoner - udpeget i samarbejde med tilbuddet. Og at besøg fortrinsvis skulle foregå på udearealer.
Kilde: Social- og IndenrigsministerietRedaktør