Hver­dags­di­rek­tø­ren på Ka­ma­ger

​På botilbuddet Kamager arbejder alle ansatte som såkaldte hverdagsdirektører. Det betyder, at der er et stort mandat til at træffe beslutninger, men også en klar forventning om at kunne forklare sine mellemregninger. Rollen kræver modige og handlekraftige medarbejdere.​

Vent...

Kamager har i en årrække arbejdet med hverdagsdirektøren som begreb for, hvordan man udfylder sin rolle som medarbejder. På botilbuddet i Tårnby, der er arbejdsplads for ca. 120 ansatte, er ledelsesstrukturen flad; Ledelsen består af en forstander og en stedfortræder, og medarbejderne indgår i medstyrende teams, som der er seks af i alt. 

- Den flade struktur betyder, at beslutninger bliver truffet der, hvor udfordringerne opstår – og af dem, der har størst viden om dem, siger forstander Mie Karleby. 

I hverdagen er der mange opgaver, som den enkelte medarbejder mere eller mindre spontant skal forholde sig til og som kræver beslutninger om prioritering og handling: En sygemelding, der tikker ind, ledsagelse til et lægebesøg eller en aktivitet, en vred pårørende. 

- Som medarbejder på Kamager har du mandatet til at tage beslutninger, og der er en forventning om, at du gør det. Også som ny medarbejder. Du kan altid få sparring fra en kollega eller fra et andet team, og som ledelse er vi jo også til stede i dagtimerne i hverdagen. Men du skal hele tiden tænke: Hvad er det smarteste her? Og tage beslutninger med det afsæt. Det vigtigste er at kunne forklare overvejelserne bag en prioritering – altså mellemregningerne – som har ledt dig frem til beslutningen. For opgaver kan jo løses på flere måder, siger stedfortræder Lena Jensen.

Modige og handlekraftige medarb​ejdere

Rollen som hverdagsdirektør kræver modige og handlekraftige medarbejdere, som tør tage ansvaret, og som har tillid til, at den gode intention styrer beslutningen – også hvis en kollega vælger at handle anderledes end aftalt. En kollega kan repræsentere sit team og tage stilling på teamets vegne i situationer, hvor det er nødvendigt. 

På spørgsmålet om, hvordan det er at være hverdagsdirektør, lyder det fra socialpædagog Signe Vehn Andersen:

- Det er super fedt. Men det kræver, at man kan sætte sig selv i spil. For der er mange beslutninger, der skal tages på stående fod for, at vi kan hjælpe beboeren bedst muligt. Hovedessensen er at kunne sine mellemregninger. Beslutninger er ikke bare en hovedløs tanke i situationen, men noget jeg har hentet i min faglige kuffert. At være hverdagsdirektør kræver også et godt samspil med sit team, hvor vi evaluerer beslutninger i fællesskab. Og de kollektive beslutninger skal hele temaet stå bag. 

Fra socialpædagog Line Boe Grumstrup lyder det:

- Min rolle som hverdagsdirektør er en af de største grunde til, at jeg er ansat på Kamager, og fortsat er det efter snart 10 år. Medansvar og indflydelses øger min arbejdsglæde. Og det store krav til at kunne samarbejde med både ledelse og kolleger og give hinanden feedback, oplever jeg kun giver et professionelt løft og øger kvaliteten af vores indsats – også og måske især, når vi ikke er enige, fordi det kræver, at vi hele tiden reflekterer og argumenterer over egen tilgang.

Teamsamarbejdet er afgørende på Kamager og for at kunne holde gode møder, er to-tre medarbejdere i alle teams uddannet som facilitator.  

- På teammøder med en dygtig facilitator bliver der lavet gode og bæredygtige løsninger, som alle nikker til og er enige om at følge. Hvis man så ikke følger dem – for det kan der være alle mulige gode grunde til –kommer mellemregninger i spil. Men selvfølgelig oplever vi også ind imellem gnidninger og deciderede samarbejdsvanskeligheder, som der skal gøres noget ved med det samme, siger Mie Karleby.  

Hverdagsdirektøren som teg​ning

Efter at have arbejdet med hverdagsdirektøren som et mere abstrakt begreb har Kamager for nylig fået lavet en tegning til at ramme begrebet ind. Men hvordan illustrerer man på en enkelt måde kompleksisten i opgaverne i hverdagen, samtidig med at man illusterer, hvad der forventes af den enkelte medarbejder i rollen som hverdagsdirektør?

Det har hvert team givet sit bud på, som så er omsat af en tegner. Elementer fra cirkusverdenen var gennemgående hos alle team og afspejles tydeligt i den endelige tegning.Forklaring på tegningen suppleret af Lenas Jensen og Mie Karlebys ord:
Sikkerhedsnettet i bunden symboliserer, at du aldrig er alene. Vi har din ryg. Og hvis du er i tvivl, så prik en kollega på skulderen. I nettet ligger retningslinjer, procedurer og vejledninger. 

- Når man ikke har været her så længe, kan det måske være svært at tro på sikkerhedsnettet, og om det holder. Der går noget tid, inden man har tilliden til det, og man skal have prøvet et par gange, at det faktisk holder.

Linen viser balancegangen mellem opgaverne i hverdagen, og prioriteringen heraf. 
- Opgaverne er komplekse og kræver overblik. Vi favner bredt, fordi vi varetager ’det hele liv’, og det er komplekst.
Blækspruttens mange arme: Som medarbejder jonglerer man med mange opgaver. 

De store sko signalerer, at man står solidt. 
-Selv om en tsunami af opgaver vælter ind over mig, vælger jeg, hvilke jeg skal tage mig af her og nu, og hvad der kan vente. Og hviler i den beslutning. 

Papiret viser mellemregningerne, og at beslutninger skal træffes reflekteret. 
- Det er ikke sikkert, at du bliver spurgt, men du skal altid kunne redegøre for den beslutning, du har truffet. Vi blander os, fordi vi hele tiden har faglighed for øje. Hvis en beboer fx ikke kommer afsted til ridning, fordi der er gået noget galt i vores samarbejde her på Kamager, har vi svigtet vores faglighed. Der er jo en grund til, at beboeren går til ridning. Så kan man spørge, hvordan det er lykkedes ikke at komme afsted? Hvad er mellemregningerne? 

Den elektriske pære symboliserer løsninger og gode idéer.
- Når noget ikke virker, gør vi noget andet.

Ikke alle trives som hverdags​direktør

Allerede ved ansættelsessamtaler bliver hverdagsdirektøren introduceret, og der bliver sat ord på, hvad der ligger i begrebet. 

- Nogen gange oplever vi medarbejdere, der ikke trives med rollen som hverdagsdirektør. Og så må samarbejdet slutte, siger Lena og fortsætter:

- Der er et tab, men gevinsten er større. Det kræver nogle kompetencer at kunne stå på linen. Hvis man ikke synes, at det er sjovt, så er Kamager ikke stedet, man skal være. Man skal have det godt i skoene. ​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor