​​​

Krav om coronapas skærpes på Den Sociale Virksomheds tilbud

​Fra den 29. november 2021 skærpes kravet om coronapas på sociale tilbud - herunder tilbuddene i Den Sociale Virksomhed. Bestemte grupper af besøgende er dog undtaget.


Social- og Ældreministeriet har meldt ud, at de nuværende krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud skærpes fra den 29. november 2021. Det betyder, at nære pårørende også skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Samtidig er der indført krav om opsætning af informationsmateriale om coronapas for besøgende.

Følgende grupper er dog undtaget fra kravet om coronapas: 

  • Børn under 15 år

  • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen

  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas

  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Link til nyheden på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Krav om coronapas skærpes på plejehjem og sociale tilbud m.v. for at inddæmme smitten​ (åbner i ny fane)​

Redaktør