​​​

Ny forstander på Orion

Når Dickte Nöel Toft d. 1. april tiltræder stillingen som forstander for Orion, vil hun bruge sin solide social- og sundhedsfaglige baggrund sammen med sin brede erfaring med ledelse til at fortsætte udviklingen af Orion som et fyrtårn indenfor socialpsykiatrien – og så vil hun gerne være med til at sætte psykiatriens vilkår på den politiske dagsorden. 

Vent...


”Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver og jordemoder. Mit første job var på Reden på Halmtorvet, og senere blev jeg socialrådgiver på Christianshavn for en målgruppe, hvor de fleste havde psykiske diagnoser. Her blev det klart for mig, hvor vigtigt det er, at vi som samfund giver den bedst mulige hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder” indleder Dickte Nöel Toft.
 
Siden har hun været teamleder i it- og medico-industrien, og hun har stået i spidsen for implementeringen af skræddersyede løsninger bl.a. til sundhedssektoren - herunder Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der ligesom Den Sociale Virksomhed er en del af Region Hovedstaden.
 
Dickte lægger vægt på at sørge for, at alle på holdet trives og trækker i samme retning, og for hende er ledelse ikke at løbe i alene front eller, at være den, der tager alle beslutningerne:
 
”Jeg ser det som min fornemste opgave at være en solid rygstøtte, og at være den, der fjerner stenene på vejen for engagerede og dygtige medarbejdere. Min dør står altid åben. Både når man vil dele succeshistorier, og når arbejdet er svært”
 
Det handler mere om hjerteblod end CV-logik
Da muligheden bød sig for at kombinere det socialfaglige med ledelsesfaglige, behøvede Dickte ikke at tænke to gange over, om hun ville gribe den:
 
”Orion er for mig den perfekte mulighed for at kombinere min uddannelse, og den erfaring jeg har med ledelse. Jeg har lyst til at gøre en indsats for beboerne og medarbejderne og sammen med personalegruppen sætte retningen for Orion - for sammen er vi stærkest.”
 
Men at Dickte nu er landet på Orion er ikke bare fordi, hun har et CV der passer til det. Det handler i høj grad også om hjerteblod for den tidligere socialrådgiver:
 
”Det sociale område og specielt det psykiatriske område, har altid haft en stor plads i mit hjerte. Jeg mener, at vi som samfund har en forpligtigelse til at hjælpe de af vores medborgere, som har udfordringer, der gør det svært at leve et godt liv – og det gælder både, når udfordringerne er af fysisk, og når de er af psykisk karakter. Det sidste synes jeg stadig, der er grund til at minde politikere og samfundet i det hele tager om.”
 
Fyrtårn og udviklingsrum
For Dickte er Orion allerede et fyrtårn inden for psykiatrien. Det er et sted, hvor nye måder at møde brugerne på udvikles som en naturlig forlængelse af praktikken, og det er best practice på et område, som er en uundværlig del af vores samfund og af vores velfærd. Derfor, mener Dickte, at Orion fortsat skal være et sted, der tænker nyt og udvikler sig, mens det holder fast i sine værdier. Og det vil hun værne om i sit nye job som forstander:
 
”Jeg vil gerne være med til at fortsætte udviklingen af Orion, som et fyrtårn indenfor socialpsykiatrien. Og forhåbentligt sætte Orion på landkortet, som et sted andre kigger mod, når de skal finde inspiration til at varetage behandlingen inden for det socialpsykiatriske område. Jeg er ikke i tvivl om, at personalet i forvejen gør en kæmpe indsats, så meget kommer til at handle om at holde fast i et højt niveau.”
 
Politisk fokus
Den 10-årige psykiatriplan kom i efteråret 2022, og nogle af indsatsområderne handler om Orions målgruppe. Det vil Dickte gerne minde både regional- og folketingspolitikere om:
 
”jeg gerne arbejde for, at vi får del i de ressourcer, der er afsat til området. Derfor vil det være vigtigt for mig at minde de politiske partier om aftalen, selvom den er truffet før vores sidste folketingsvalg. Det skal ikke blive ved snakken. Det skal blive til midler, vi kan bruge på at styrke indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser.”​

​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor