Hjælp og støtte

I UNG kan den unge få hjælp til at tage kontakt til relevante instanser. Det kan f.eks. være jobcenter, læge eller anden sundhedsfaglige hjælp, uddannelsesinstitutioner, kriminalforsorgen, psykiatrien eller anden psykosocial hjælp. Hvis man har behov for det, så kan personalet tage med til møder og hjælpe de unge med at overholde deres aftaler med blandt andet offentlige myndigheder. 

Derudover ydes der botræning i daglige færdigheder, således at de unge kan støttes i at mestre almindelig daglige livsførelse. Træningen kan b.la. bestå af: træning i økonomi b.la. ved at lægge budget, anvende NemID og netbank, træning i at få en stabil døgnrytme, struktur på dagligdagen med fokus på at passe uddannelse eller arbejde, lære at passe tidspunkter/ aftaler og lære at melde til og fra, støtte og vejledning i, hvordan man gør rent og hvor ofte m.m. Dette med henblik på, at de unge får en meningsfuld tilværelse med de største muligheder for udvikling og har til hensigt at klæde den unge på til at komme ud og bo selvstændigt og fungere i egen bolig.  
 
Når man bliver indskrevet i ungeafdelingen skal den unge sammen med personalet lægge en plan og nogle mål for, hvad de ønsker hjælp til under deres ophold – det kalder vi en opholdsplan. Den unge får tilknyttet en fast kontaktperson, og derudover vil der være et fagligt team omkring indsatsen for den unge.

Redaktør