Målgruppe

Målgruppen i UNG er unge kvinder med særlige sociale problemer, udover at de mangler bolig. Det kan være unge med et spinkelt brugbart netværk, som kan støtte dem i hverdagen eller med de særlige udfordringer, som de unge har. Det er ofte unge, som har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget forbyggende foranstaltninger fra kommunen, da de har været under 18 år. Derudover kan det være unge, som har haft eller har misbrug og eller har psykisk sygdom eller er psykisk skrøbelig. 

Fælles for de unge, som indskrives er, at de skal have et ønske om forandring og ønsker at tage imod hjælp og støtte fra personalet for at skabe en forandring. Det kan være en forandring f.eks. i forhold til, at komme i uddannelse, arbejde eller relevant behandling. Vejen mod forandring må gerne være lang, det væsentlige er, at de unge aktivt bidrager med deres ressourcer. 
Redaktør