UNG

​I UNG er målgruppen hjemløse kvinder i alderen 18 - 30 år med særlige sociale problemer, der ønsker hjælp og støtte til at skabe en positiv forandring.  

De fysiske rammer

UNG består af otte pladser fordelt i to lejligheder. Hver lejlighed består af fire møbleret enkeltværelser, fælles køkken, opholdsstue samt fælles bad/toilet.
Der er en dejlig have tilknyttet samt et motionsrum og kreativt værksted i kælderen.
 
Målgruppen
Målgruppen i UNG er unge kvinder med særlige sociale problemer, udover at de mangler bolig. Det kan være unge med et spinkelt brugbart netværk, som kan støtte dem i hverdagen eller med de særlige udfordringer, som de unge har. Det er ofte unge, som har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget forbyggende foranstaltninger fra kommunen, da de har været under 18 år. Derudover kan det være unge, som har haft eller har misbrug og eller har psykisk sygdom eller er psykisk skrøbelig. 

Fælles for de unge, som indskrives er, at de skal have et ønske om forandring og ønsker at tage imod hjælp og støtte fra personalet for at skabe en forandring. Det kan være en forandring f.eks. i forhold til, at komme i uddannelse, arbejde eller relevant behandling. Vejen mod forandring må gerne være lang, det væsentlige er, at de unge aktivt bidrager med deres ressourcer. 

Hjælp og støtte

I UNG kan den unge få hjælp til at tage kontakt til relevante instanser. Det kan f.eks. være jobcenter, læge eller anden sundhedsfaglige hjælp, uddannelsesinstitutioner, kriminalforsorgen, psykiatrien eller anden psykosocial hjælp. Hvis man har behov for det, så kan personalet tage med til møder og hjælpe de unge med at overholde deres aftaler med blandt andet offentlige myndigheder. 

Derudover ydes der botræning i daglige færdigheder, således at de unge kan støttes i at mestre almindelig daglige livsførelse. Træningen kan b.la. bestå af: træning i økonomi b.la. ved at lægge budget, anvende NemID og netbank, træning i at få en stabil døgnrytme, struktur på dagligdagen med fokus på at passe uddannelse eller arbejde, lære at passe tidspunkter/ aftaler og lære at melde til og fra, støtte og vejledning i, hvordan man gør rent og hvor ofte m.m. Dette med henblik på, at de unge får en meningsfuld tilværelse med de største muligheder for udvikling og har til hensigt at klæde den unge på til at komme ud og bo selvstændigt og fungere i egen bolig.  
 
Når man bliver indskrevet i ungeafdelingen skal den unge sammen med personalet lægge en plan og nogle mål for, hvad de ønsker hjælp til under deres ophold – det kalder vi en opholdsplan. Den unge får en kontaktperson, som de skal mødes med mindst en gang om ugen. 

Aktiviteter

En gang om ugen afholdes der i UNG fællesspisning og beboermøde. Personalet laver mad sammen med de unge og nogle gange laver personalet mad for de unge, hvis der er behov for lidt forkælelse og omsorg. Mens personalet og de unge spiser sammen, taler de om, hvad der rører sig i huset. Det er med henblik på, at man skaber et fællesskab blandt de unge. På mødet aftales der også, hvilke aktiviteter, som man kunne tænke sig at lave sammen. Det kan f.eks. være, at gå i biografen eller gå ud og spise.  
  
Kommende projekter i UNG:
  • Kropsprojekt
  • Madklub med frivillige
  • Fælles træning
Redaktør