Bliv frivillig på herberget

Vil du gøre en forskel for udsatte kvinder? Røde Kors Herberg for Kvinder kunne ikke eksistere uden de mange frivillige, som arbejder på stedet. Vi har omkring 60 frivillige, som udfører en helt særlig indsats og hjælper til i dagligdagen.

De frivillige støtter kvinderne og har god tid til at tale med kvinderne og være der for dem. 

Hvad er dine kompetencer?

Det kræver ingen særlige kvalifikationer at være frivillig på herberget ud over at man er interesseret i og har respekt for sine medmennesker – også dem, der ikke lever livet som de fleste.

Vi sætter stor pris på, at du udviser initiativ og samarbejdslyst med de andre frivillige og fastansatte på herberget.
Du er empatisk og møder kvinderne omsorgsfuldt og i øjenhøjde – hvad enten de har brug for lidt mad, en kop kaffe eller en snak.

Hvad skal jeg lave?
Du laver mad, kaffe og hygger om beboerne i dagligdagen. Samtidig er du er med til at afholde arrangementer/aktiviteter med kvinderne, som fx en strikkeaften, biograftur, skovtur, ferielejr, eller en cykeltur på vores cykler.

Hvad får jeg ud af det? 
Du får en masse gode oplevelser med andre engagerede frivillige i Røde Kors og de kvinder, der bor på herberget. Derudover har du mulighed for at deltage til forskellige kurser og faglige oplæg. Du vil opleve glæden ved at udføre meningsfyldt frivilligt arbejde og gøre en kæmpe forskel for udsatte kvinder. Og samtidig får du gode oplevelser og nye kompetencer med i rygsækken. 

Hvor lang tid tager det?

Du skal tage minimum tage to vagter om måneden, og du forpligter dig i minimum et halvt år. Vagterne ligger i hverdagene enten kl. 15.00- 21.00 eller fra kl. 21.00 til næste morgen kl. 9.00. Hvis du er nødt til at gå tidligere om morgenen, er der mulighed for det. I weekenderne er det enten fra kl. 9.00-15:00, fra kl. 15.00-21.00 eller fra kl. 21.00 til næste morgen kl. 9.00. Du vil altid være på vagt sammen med det faste personale. 
Kontakt os
Er du interesseret i at være frivillig på herberget eller frivillig mentor, og minimum fyldt 25 år, så send en kort ansøgning, 
Når vi har modtaget din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale. Herefter skal du følge en erfaren frivillig på tre oplæringsvagter.

Hvis du vil vide mere om at være frivillig hos Røde Kors Herberg for Kvinder, kan du kontakte vores frivilligkoordinator Julia på tlf.: 38 61 95 03 eller på mail: jaam0006@regionh.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 


Oplæringsforløb – følvagter med en erfaren frivillig
Du får en grundig oplæring som ny frivillig på herberget. Du vil deltage på tre følvagter, hvor du bliver lært op af en erfaren frivillig. Det faste personale vil også altid være tilstede på din følvagt og tage godt imod dig.

Der kan være mange forskellige og nye ting at forholde sig til, så efter hver følvagt evaluerer du vagten sammen med en af de fastansatte eller frivillige, som har været sammen med dig på din vagt, og der har du mulighed for også at stille de spørgsmål eller undren som du måske ikke lige fik gjort i løbet af selve vagten. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os imellem dine følvagter, såfremt du har spørgsmål eller andet du har behov for at drøfte med os.

Når dine følvagter er slut, skal du til en opfølgende samtale med herbergets frivilligkoordinator eller en af de frivillige teamledere. Her gennemgås evalueringsskemaet og vagterne tales igennem m.m. Såfremt der er enighed om, at du starter på herberget som frivillig, vil du blive oprettet i vores vagtplanssystem, blive informeret om kommende arrangementer for frivillige samt komme i et af vores frivillige teams. Det er vigtigt for os, at du føler dig godt modtaget og at du får en god oplæring, så du kan føle dig tryg ved at starte hos os. 

  Bliv frivillig mentor – for en kvinde når hun skal i egen bolig

Mentorordningen er et tilbud til hjemløse kvinder på Røde Kors Herberg for Kvinder, som skal flytte fra herberget til egen bolig. Kvinderne står i en udsat livssituation og mangler ofte et socialt netværk at støtte sig op ad. Gennem en-til-en kontakt, nærvær, praktisk hjælp og fælles oplevelser giver Røde Kors-frivillige kvinderne ballast til at komme videre i livet. 

Vi ved, at kvinder, som har boet på gaden eller taget ophold på et herberg, ofte står meget alene, når de skal flytte i egen bolig. 
Formålet med Mentorordningen på Røde Kors Herberg for Kvinder er at mindske ensomhed og sårbarhed for udsatte og hjemløse kvinder der skal flytte fra herberget til egen bolig.        

Som frivillig mentor bliver du tilknyttet en af vores kvinder, som er på vej eller er kommet i egen bolig.
De frivillige mentorer og kvinderne matches efter f.eks. fælles interesser, ønsker om relation, behov for hjælp osv.
Dine opgaver kan f.eks. være at hjælpe med praktiske opgaver, hjælpe til med at få styr på økonomien, bisidder ved diverse møder med kommunen, lægebesøg, bank eller lign., hjælpe med jobansøgninger, dyrke motion, gå på sightseeing eller blot drikke en kop kaffe sammen. I bestemmer selv, hvad I vil lave sammen ud fra kvindens behov og dine kompetencer og resurser.

Hvad forpligtiger du dig til?

Den frivillige forpligter sig til at bruge to timer om ugen med bruger. Den frivillige binder sig for en periode på minimum 12 måneder.

Hvad forventer vi os af dig som frivillig mentor?

  • Alder og køn: M/K er ikke vigtigt, du skal blot være fyldt 25 år, have en vis portion livserfaring, sund fornuft og være robust.
  • Stabil: Du skal være indforstået med at være støtteperson for en kvinde i et år. Det er yderst vigtigt, at du er stabil og møder op til de aftaler I har. Der skal bygges tillid op i jeres relation og det kan tage tid.
  • Resursestærk: Du skal have overskud til at rumme kvinden og være bevidst om at det er hendes behov der er fokus på.
  • Yde hjælp til selvhjælp: Det er ikke meningen, at du skal løse kvindens hverdag, men med udgangspunkt i kvindens aktuelle situation hjælpe hende med at selv løse de opgaver/udfordringer der måtte være.
  • Empatisk: Være lyttende, støttende og opmuntrende.
  • Tavshedspligt: Alt hvad du og kvinden taler om er fuldt ud fortroligt.

Vi klæder dig godt på til at blive mentor:

Gennem samtale med din teamleder og frivillig koordinator, sikrer vi, at du forstår opgaven og afstemmer dine forventninger med vores. 
Du skal deltage i et obligatorisk basiskursus og et årligt fælles møde for de frivillige
Du vil få den fornødne supervision 
Du vil blive tilbudt diverse kompetenceudviklende kurser – alt efter dine behov.
Løbende sparring med din teamleder og andre mentorer. Både i form af netværksmøder med andre mentorer og møder med dig og din teamleder
 Ellen Margrethe fortæller om at være frivillig på herberget