Frivillig mentor

Mentorordningen er et tilbud til hjemløse kvinder på Røde Kors Herberg for Kvinder, som skal flytte fra herberget til egen bolig. Kvinderne står i en udsat livssituation og mangler ofte et socialt netværk at støtte sig op ad. Gennem en-til-en kontakt, nærvær, praktisk hjælp og fælles oplevelser giver Røde Kors-frivillige kvinderne ballast til at komme videre i livet. 

Vi ved, at kvinder, som har boet på gaden eller taget ophold på et herberg, ofte står meget alene, når de skal flytte i egen bolig. 
Formålet med Mentorordningen på Røde Kors Herberg for Kvinder er at mindske ensomhed og sårbarhed for udsatte og hjemløse kvinder der skal flytte fra herberget til egen bolig.        

Som frivillig mentor bliver du tilknyttet en af vores kvinder, som er på vej eller er kommet i egen bolig.

De frivillige mentorer og kvinderne matches efter f.eks. fælles interesser, ønsker om relation, behov for hjælp osv.

Dine opgaver kan f.eks. være at hjælpe med praktiske opgaver, hjælpe til med at få styr på økonomien, bisidder ved diverse møder med kommunen, lægebesøg, bank eller lign., hjælpe med jobansøgninger, dyrke motion, gå på sightseeing eller blot drikke en kop kaffe sammen. I bestemmer selv, hvad I vil lave sammen ud fra kvindens behov og dine kompetencer og resurser.

Hvad forpligtiger du dig til?

 • Den frivillige forpligter sig til at bruge to timer om ugen med bruger 
 • Den frivillige binder sig for en periode på minimum 12 måneder

Hvad forventer vi os af dig som frivillig mentor?

 • Alder og køn: M/K er ikke vigtigt, du skal blot være fyldt 25 år, have en vis portion livserfaring, sund fornuft og være robust
 • Stabil: Du skal være indforstået med at være støtteperson for en kvinde i et år. Det er yderst vigtigt, at du er stabil og møder op til de aftaler I har. Der skal bygges tillid op i jeres relation og det kan tage tid
 • Resursestærk: Du skal have overskud til at rumme kvinden og være bevidst om at det er hendes behov der er fokus på
 • Yde hjælp til selvhjælp: Det er ikke meningen, at du skal løse kvindens hverdag, men med udgangspunkt i kvindens aktuelle situation hjælpe hende med at selv løse de opgaver/udfordringer der måtte være
 • Empatisk: Være lyttende, støttende og opmuntrende
 • Tavshedspligt: Alt hvad du og kvinden taler om er fuldt ud fortroligt

Vi klæder dig godt på til at blive mentor

 • Gennem samtale med vores frivilligkoordinator, sikrer vi, at du forstår opgaven og afstemmer dine forventninger med vores 
 • Du skal deltage i et obligatorisk kursus: "Medmenneskelighed i Praksis", som udbydes af Røde Kors. OBS! Dette kursus er desværre pt. ikke tilgængeligt pga. corona.
 • Du vil få den fornødne supervision 
 • Du vil blive tilbudt diverse kompetenceudviklende kurser – alt efter dine behov
 • Løbende sparring med frivilligkoordinatoren og andre mentorer. Både i form af netværksmøder med andre mentorer, og møder med dig og frivilligkoordinatoren
Redaktør