Herbergets bestyrelse

Røde Kors Herberg for Kvinder drives af frivillige og ansatte. Herberget har også en ledelse, som består af en bestyrelse og en forstander. Her kan du læse om, hvordan herbergets ledelse er opbygget. 


Den selvejende institution, Røde Kors Herberg for Kvinder er en del af Røde Kors Hovedstaden, og har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed. 

Herberget tilbyder hjemløse kvinder et midlertidigt bosted, samt støtte til at tage ansvar for eget liv. Herberget tilbyder kvinderne støtte i at skabe kontakt til deres opholdskommuner for mere permanent ophold. 

 

Herbergets forstander
 
Herbergets daglige ledelse og drift varetages af herbergets forstander, Mia Omø Lundsgaard Larsen. 
Herbergets ledelse består derudover af en bestyrelse bestående af fem medlemmer.  

Bestyrelsens fem medlemmer: 

  • En formand og et medlem, der vælges af Røde Kors Hovedstaden
  • Et medlem vælges blandt herbergets frivillige
  • Et medlem udpeges af herbergets ansatte
  • Et medlem udpeges af Region Hovedstaden.  

 

Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, ligesom kommunale og regionale råd, og beslutninger træffes ved stemmeflertal. Bestyrelsen holder møde mindste tre gange om året. 
Redaktør