Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med Røde Kors Herberg for Kvinder. Her kan du læse om relevante lovparagraffer og Røde Kors Herbergets tilsynsrapport.

​​Med Lov om socialtilsyn, fører Socialtilsyn Hovedstaden tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Det drejer sig om sociale tilbud, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)
  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
  • Krisecentre efter § 109
  • Forsorgshjem efter § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101 a
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.
Redaktør