Forstander og bestyrelse

​Røde Kors Herberg for Kvinder drives af frivillige og ansatte. Vi er en selvejende institution, som er en del af Røde Kors Hovedstaden, og vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed. Vores ledelse består af forstanderen og en bestyrelse.  

Vi er en selvejende institution, som er en del af Røde Kors Hovedstaden, og vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed. 

Vores forstander

Herbergets forstander er Ayfer Baykal, som kan kontaktes på e-mail: ayfer.baykal@regionh.dk

Vores fem bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, ligesom kommunale og regionale råd, og beslutninger træffes ved stemmeflertal. Bestyrelsen holder møde mindste tre gange om året og består af: 

  • En bestyrelsesformand og et medlem, der vælges af Røde Kors Hovedstaden
  • Et medlem vælges blandt herbergets frivillige
  • Et medlem udpeges af herbergets ansatte
  • Et medlem udpeges af Region Hovedstaden
Bestyrelsesformand Pernille Hvitnov kan kontaktes på perhvi@rodekors.dk
Redaktør