Bestyrelse

​Røde Kors Herberg for Kvinder drives af frivillige og ansatte. Vi er en selvejende institution, som er en del af Røde Kors Hovedstaden, og vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed. Vores ledelse består af forstanderen og en bestyrelse.  

Vi er en selvejende institution, som er en del af Røde Kors Hovedstaden, og vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed. 

Vores forstander

Herbergets daglige ledelse og drift varetages af herbergets forstander, Mia Omø Lundsgaard Larsen. 

Hun kan kontaktes på e-mail: mia.omoe.lundsgaard.larsen@regionh.dk

Herbergets ledelse består derudover af en bestyrelse bestående af fem medlemmer.  

Vores fem bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, ligesom kommunale og regionale råd, og beslutninger træffes ved stemmeflertal. Bestyrelsen holder møde mindste tre gange om året og består af: 

  • En bestyrelsesformand og et medlem, der vælges af Røde Kors Hovedstaden
  • Et medlem vælges blandt herbergets frivillige
  • Et medlem udpeges af herbergets ansatte
  • Et medlem udpeges af Region Hovedstaden
Bestyrelsesformand Gerda Zacho Hansen kan kontaktes på e-mail: zachohansen@yahoo.dk
Redaktør