Vores historie

​Røde Kors Herberg for Kvinder åbnede i 1995.

Der manglede et sted, hvor hjemløse kvindelige narkomaner kunne overnatte, mente Inge Jensen. Hun var besøgsleder hos Dansk Røde Kors. Det var i 1995.

Inge Jensen skaffede den lejlighed, som stadig er en del af Herberget og gik i gang med at få stedet etableret. Dansk Røde Kors hjalp hende, bl.a. ved at skaffe støtte fra Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-midler).

Ud over en deltidsansat leder skulle herberget drives af frivillige. Medlemmer af Skt. Georgs Gilderne (en organisation af gamle spejdere) var de første, som blev spurgt. 15-20 stykker sagde ja, og andre kvinder meldte sig også som frivillige.

Den 23. september 1995 åbnede herberget på Kettegård Allé i Hvidovre med plads til seks kvinder. Men der var kun åbent fire nætter om ugen. På det tidspunkt skiftedes 50 frivillige til at være der om natten.

Fra 1999 overtog Hovedstadens Røde Kors ansvaret for herberget. Driften dækkedes af Socialministeriets storbypulje. I dag har Herberget driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Nabolejligheden er siden blevet en del af herberget. Dermed er der nu plads til 27 kvinder, hvoraf der er 8 pladser i UNG.

I dag er der ansat en forstander, 20 medarbejdere, og ca. 60 frivillige er knyttet til stedet.​


 

Redaktør