Omform

​Omform er et arbejdsfællesskab, som er skabt efter et ønske fra beboerne på Røde Kors Herberg for Kvinder. Formålet er at have noget at stå op til, noget der skaber mening og indhold, mens man bor på herberget.

I anerkendelse af at indhold, mening og socialt fællesskab er væsentlig for at skabe mental sundhed og udvikling tog Røde Kors Herberg for Kvinder initiativ til at starte et arbejdsfællesskab på herberget, som senere fik navnet Omform.

Hos beboerne på herberget er hjemløshed kun et af mange problemer, kvinderne kommer med. Og psykiske sygdomme og misbrug skaber ofte store udfordringer for beboerne. De har derfor ofte svært ved at indgå i andre aktiviteter, både personlige, sociale og beskæftigelsesrettede.

Tanken bag Omform er at skabe et socialt fællesskab, mening og indhold for kvinderne på herberget - og på vilkår, der er forenelige med deres udfordringer og livssituation.

Samtidig vil det skabe en mulighed for at fastholde en hverdagsrytme og struktur, der er væsentlig for trivsel og udvikling samt skabe en blidere overgang til livet efter herberget og det ordinære arbejdsmarked.

Omform skaber en tryg ramme for, at kvinderne kan afprøve sig selv i nye sammenhænge og skabe en realistisk forståelse af egne udfordringer og dermed mulighed for at udvikle relevante mestringsstrategier.

Derudover har det været vigtigt at skabe et positivt rum. Et frirum fra bekymringer og tanker, hvor vi arbejder praktisk og kreativt. Et sted, hvor kvinderne får anerkendelse og oplever at være gode til noget og at kunne lære nyt. Det er helt grundlæggende forudsætninger for den generelle trivsel og livskvalitet og for deres mentale sundhed, og positive udvikling.

Nomineret til verdensmålspris 

Omform har været nomineret til Regionen Hovedstadens ny indstiftede pris: Verdensmålsprisen. Prisen fejrer nye grønne og bæredygtige initiativer rundt om på regionens hospitaler, virksomheder og centre – til gavn for miljø, klima og sundhed.Redaktør