Røde Kors

​Røde Kors Herberg for Kvinder er et tilbud under Røde Kors Hovedstaden.

Det bærende princip hos Røde Kors Hovedstaden er medmenneskelighed gennem frivillig indsats.​

Medmenneskelighed gennem frivillig indsats
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er omkring 2.000 frivillige, der hver især er engagerede i vores sociale aktiviteter. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

 
Det bærende princip hos Røde Kors Hovedstaden er medmenneskelighed gennem frivillig indsats. ​

 
Den frivillige indsats er en generøs handling, som er med til at give livet ekstra værdi og mening for både den frivillige, som yder hjælpen og for brugeren, som modtager hjælpen.

 
Når nøden er størst, er hjælpen nærmest 
Sådan lyder et ordsprog, som mange af os kender. Hos Røde Kors Hovedstaden gør vi ordene til handling. Og vi mener, at den nære hjælp ofte er den bedste hjælp. Vores fornemmeste opgave er derfor at styrke lokalsamfundet ved at skabe muligheder for, at mennesker kan hjælpe andre mennesker. 
Ved at yde en lokal indsats kan vi være med til at gøre hverdagen en smule lysere for mennesker i nød – både lokalt men også globalt. Det gælder blandt andet de mange ældre, som har glæde af besøg fra deres besøgsven, det gælder de mange kursister på sprogskolerne, som får hjælp til deres lektier, og det gælder de mange, både her i landet og i verdens brændpunkter, som får glæde af overskuddet fra genbrugsbutikkerne.
 
De syv principper
​Røde Kors blev grundlagt på syv principper, der gælder for alle Røde Kors-medarbejdere og frivillige i hele verden. Principperne er en del af fundamentet for Røde Kors. De syv principper er:
 
Medmenneskelighed

Røde Kors, der opstod ud fra et ønske om at bringe upartisk hjælp til sårede på slagmarken, forsøger nationalt og internationalt at forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den måtte findes.
Røde Kors´ formål er at beskytte liv og helbred og at sikre respekt for mennesket, samt at fremme gensidig forståelse, venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

Upartiskhed
Røde Kors yder hjælp uden hensyn til nationalitet, race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger. Røde Kors stræber efter at mildne menneskers lidelser og handler kun ud fra deres behov og hjælper dem først, der er i størst nød.


Neutralitet
For til stadighed at nyde alles tillid må Røde Kors ikke tage parti i fjendtligheder eller på noget tidspunkt engagere sig i uoverensstemmelser af politisk, racemæssig, religiøs eller ideologisk art.

Uafhængighed
Røde Kors er uafhængigt. De nationale Røde Kors-selskaber skal nok bistå deres regeringer i det humanitære hjælpearbejde og overholde de respektive landes love, men de må altid bevare deres selvstyre, så de altid er i stand til at handle ud fra Røde Kors' principper.

Frivillighed
Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde er tilskyndet af økonomisk fordel.

Enhed
Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet.

Almengyldighed
Røde Kors er en verdensomspændende bevægelse, i hvilken de nationale Røde Kors-selskaber har samme status og sammen ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.

www.rodekors.dk/om-os/de-syv-principper