Målgruppe

Røde Kors Herberg for Kvinder tilbyder hjemløse kvinder et midlertidigt bosted efter Servicelovens § 110. Vi støtter kvinderne i at tage ansvar for eget liv og skabe kontakt til deres opholdskommuner for mere permanent ophold.

Herberget henvender sig til kvinder med et behov for botræning, støtte og stabilisering. Kvinderne skal være selvhjulpne og skal kunne opretholde en rimelig standard af rengøring på eget værelse og fællesområder. 

Det er et krav, at kvinderne ikke har udadreagerende adfærd, og de skal være villige til at indgå i et samarbejde med personalet - blandt andet i forhold til udarbejdelse af en opholdsplan.

Herberget er ikke et behandlingstilbud og tilbyder ikke sundhedsfaglige ydelse. Såfremt man får medicin, vil det være et krav, at man selv kan administrere sin medicin, eller at man får hjælp fra relevante instanser til at administrere egen medicin. 
Redaktør