Vores tilbud

​Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution drevet af Hovedstadens Røde Kors med driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget er en midlertidig boform under servic​eloven §110. Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har​ egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig.