Vores tilbud

​Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution drevet af Hovedstadens Røde Kors med driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden​. Herberget er en midlertidig boform under servic​eloven §110. Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har​ egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Hvis kvinderne har børn, kan de ikke bo med på herberget, men vi hjælper gerne med at arrangere, at kvinderne kan mødes med deres børn. 

​Hvem henvender herberget sig til?
Herberget henvender sig til kvinder med et behov for botræning, støtte og stabilisering. Kvinderne skal være selvhjulpne og skal kunne opretholde en rimelig standard af rengøring på eget værelse og fællesområder. 
 
Det er et krav, at kvinderne ikke har udadreagerende adfærd, og de skal være villige til at indgå i et samarbejde med personalet - blandt andet i forhold til udarbejdelse af en opholdsplan.

​Faciliteter
Herberget har plads til 27 kvinder fordelt på fire enheder.
 
I enhed 1 er der fire enkeltværelser, to badeværelser, en fælles ophold- og spisestue samt et køkken.
 
I enhed 2 er der otte enkeltværelser, to badeværelser, en fælles ophold- og spisestue samt et køkken.
Der er til begge enheder en dejlig aflukket have.​
 
På 1. sal (enhed 3) er der 11 enkelt​værelser, to badeværelser samt fælles køkken og opholdsstue.

Enhed 4 har fire ungepladser (for kvinder i alderen 18-30 år). Enheden består af tre værelser, en lille lejlighed, fælles opholdsstue og køkken samt bad og toilet. 
​Beboerindflydelse
Vi lægger vægt på beboerindflydelse, hvor kvinderne er med til at fastsætte rammerne for livet på herberget. Det sker blandt andet ved ugentlige beboermøder, hvor kvinderne har mulighed for at bringe emner til diskussion. Siden 2017 har herberget haft et beboerråd. 
 
Åbningstider og priser
Herberget har døgnåbent alle dage året rundt. Beboerne skal selv betale for kost. Derudover er der en egenbetaling for logi, som kommunen fastsætter og opkræver. Kommunen betaler 1079 kr. pr. døgn i opholdsbetaling til herberg og 2025 til ungeindsats. ​​

Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Røde Kors Herberg, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig  til os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger.