Vores tilbud

​Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution drevet af Hovedstadens Røde Kors med driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden​. Herberget er en midlertidig boform under servic​eloven §110. Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har​ egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig.


​Hvem henvender herberget sig til?
Herberget henvender sig til kvinder med et behov for botræning, støtte og stabilisering. Kvinderne skal være selvhjulpne og skal kunne opretholde en rimelig standard af rengøring på eget værelse og fællesområder. 
 
Det er et krav, at kvinderne ikke har udadreagerende adfærd, og de skal være villige til at indgå i et samarbejde med personalet - blandt andet i forhold til udarbejdelse af en opholdsplan.

Visitation:

Der er ikke krav om visitation eller henvisning fra kommunen for at få plads på herberget. Man kan selv henvende sig ved at ringe til os og forespørge om ledig plads. Såfremt, at der er ledig plads, vil man komme til en visitationssamtale med henblik på afklaring af, om man er målgruppe for herberget.

​Faciliteter
Herberget har plads til 27 kvinder. Otte af pladserne er særlige pladser målrettet unge i alderen 18 - 30 år.
 
19 af pladserne er i hovedherberget og er fordelt på 2 etager. På 1. sal er der 11 møbleret enkeltværelser, to badeværelser samt fælles køkken og opholdsstue.
I stueetagen er der otte møbleret enkeltværelser, to badeværelser, en fælles opholds- og spisestue samt et køkken.
Der er en dejlig aflukket have.​
 
I UNG er der otte ungepladser fordelt i to lejligheder. Hver lejlighed består á fire møbleret enkeltværelser, fælles køkken, opholdsstue samt fælles bad/toilet.

I kælderen er der et fælles motionsrum samt kreativt værksted. Derudover er der et gæsterum, som kan benyttes af beboerne, hvis de ønsker besøg.

​Beboerindflydelse
Vi lægger vægt på beboerindflydelse, hvor kvinderne er med til at fastsætte rammerne for livet på herberget. Det sker blandt andet ved ugentlige beboermøder, hvor kvinderne har mulighed for at bringe emner til diskussion. Siden 2017 har herberget haft et beboerråd. 
 
Åbningstider og priser
Herberget har døgnåbent alle dage året rundt. Beboerne i hovedherberget skal selv betale for kost. Derudover er der en egenbetaling for logi på 87,- i døgnet som kommunen opkræver.
Kommunerne betaler 1079,- pr. døgn i opholdsbetaling pr. plads i  hovedherberget og 2025,- pr. plads i UNG. ​​

Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Røde Kors Herberg, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig hos os. Du kan også sende din klage til herbergets hovedmail: herberget@psv1.regionh.dk . Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger.