Visitation

Der er ikke krav om visitation eller henvisning fra kommunen for at få plads på herberget. Man kan selv henvende sig ved at ringe til os og forespørge om ledig plads. Såfremt, at der er ledig plads, vil man komme til en visitationssamtale med henblik på afklaring af, om man er målgruppe for herberget. 
Redaktør