Faglige tilgange

Rønnegårds beboere har varige og komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner i kombination med atypiske psykiatriske diagnoser og udtryk. Vi arbejder kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende i vores tilgang og skaber derigennem tryghed, trivsel og udvikling. 

Metode 

Vores videnskabsteoretiske grundlag tager udgangspunkt i socialkonstruktionismen. Denne tilgang bygger på tanken om, at den sociale virkelighed er konstrueret ud fra menneskers tænkning og praksis og som udtrykkes gennem sproget. 

Vores pædagogiske tilgang og praksis er anerkendende i bred forstand med fokus på beboernes kompetencer og ressourcer. Med en anerkendende pædagogik skal medarbejderne være nysgerrige på og spørge ind til den enkelte beboers perspektiv. Med denne forståelse i den fælles relation er opmærksomheden altid rettet imod beboernes måde at opleve, tænke, føle og handle. 

Denne anerkendende tilgang er tilsvarende gældende mellem medarbejdere. Vi tilstræber her en forståelse af, at vi i vores hverdag er samskabende i vores fælles handlinger. Denne overordnede forståelse og praksis understøttes og videreudvikles af ledelsesteamet. 

Mission 

Vi vil skabe tryghed, trivsel og udvikling ved at arbejder kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende i vores tilgang. 

Vi vil skabe rum for og understøtte den enkeltes livsbehov og skabe grundlag for udviklingspotentialer med et kompensationsperspektiv på de helt særlige livsvilkår, som netop den enkelte borger står overfor. 

Indsatsen understøtter, at beboerne kan få et værdigt og værdifuldt liv som ligeværdige samfundsborgere. 

Vision 

Rønnegård skal til enhver tid være et førende, højt specialiseret, individuelt tilpasset tilbud for målgruppen. 

Vores handlinger skal til enhver tid facilitere den enkeltes navigeren i livet på egne aktuelle livsvilkår. 

Rønnegård skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet er kendetegnet ved den professionelle integritet, hvor gensidigt ansvar for at tryghed, trivsel og udvikling kendetegner kulturen i organisationen. 

Redaktør