Om Rønnegård

Rønnegård er et regionalt bo– og beskæftigelsestilbud for voksne med varige komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner. De kan have atypiske psykiatriske diagnoser, og nogle er tillige domfældte. 

Rønnegård drives efter §104 og §108 i Lov om Socialservice. Vi har afdelinger i Gørløse og Birkerød. Rønnegård er en del af Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. 

Rønnegård har eksisteret siden 1989. Vores vision er til stadighed at være et førende og højt specialiseret, individuelt tilpasset tilbud for denne borgergruppe. Formålet er at skabe rum for og understøtte den enkeltes livsbehov og særlige livsvilkår. 

Vi har fokus på, hvordan vi kan udvikle Rønnegård som en organisation, der til stadighed kan efterleve forventningerne fra borgerne, vores samarbejdspartnere og det omgivende samfund. 

Vi  tilstræber klarhed i vores fælles pædagogiske metoder og tilgang samt i vores kommunikation. 

Det er vores ambition at udvikle en organisationsforståelse, hvor kulturelle og sociale processer i pædagogiske sammenhænge er afgørende for vores praksis og fælles forståelse for målet for at løse vores kerneopgave. 

Se en film om Rønnegård 

Filmen er en kort introduktion til Rønnegård. Beboere, medarbejdere og forstander fortæller om stedet og hverdagen. 
Redaktør