Værdier

Rønnegårds værdigrundlag er retningsgivende og sætter kursen for en fælles faglig identitet. Værdigrundlaget er opbygget omkring ressourcefokusering, anerkendelse, tryghed, trivsel og udvikling. 

Ressourcefokusering 

 • Alle får mulighed for at udnytte egne ressourcer og være aktør i livet
 • Vi skal bibringe hinanden forståelse for de ressourcer, vi gensidigt kan identificere
 • Vi har fokus på det, der lykkes

Anerkendelse 

 • Vi anerkender, at vi alle er dem vi er 
 • Det enkelte individs umiddelbare udtryk, er det bedste bud personen lige nu kan give
 • Vi er fleksible i forhold til de behov vore beboere har

Tryghed

 • Alle er en del af fællesskabet, og fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte
 • Overskuelige og forståelige perspektiver i hverdagen
 • Sikkerhed for at den fornødne hjælp og støtte er til rådighed 

Trivsel 

 • Der skal være fokus på opfyldelsen af identificerede forventninger for den enkelte
 • Der skal lægges vægt på den enkeltes sociale samspil med omgivelserne og aktive deltagelse
 • Der skal være en meningsfuld hverdag for den enkelte, med fokus på de almene sundhedsforhold - kost, motion etc. 

Udvikling 

 • I et Rønnegårdperspektiv kan alle udvikle sig. Det sker ud fra de forskellige livsvilkår og den fysiske og psykiske stabilitet og robusthed, der aktuelt er til stede
 • Fokus er på nærmeste udviklingszone, hvor der skal skabes en nysgerrighed og lyst hos den enkelte til at bevæge sig i den retning
 • Udvikling bygger på et gensidigt tillidsforholdRedaktør