Om særforanstaltninger

​I Gørløse har vi tre huse som er indrettet til særforanstaltninger. Der bor én beboer i hvert hus. Til husene er der tilknyttet et pædagogisk team.

Målgruppe

Man kan bo i en særforanstaltning, hvis man har et hjælpebehov, der ikke kan opfyldes andre steder, f.eks. behov for skæmning fra andre beboere, eller hvis man i perioder kan være til fare for sig selv eller andre. Eller hvis man af andre årsager ikke kan magte at være sammen med andre.

​Særforanstaltningerne er ikke rettet mod en bestemt type funktionsnedsættelse, da et pædagogisk tilbud målrettes den aktuelle beboer.

Målet 

Målet for beboere i særforanstaltning er generelt, at vi skaber en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de funktionsnedsættelser og diagnoser, der måtte være.

Vi laver en udredning og arbejder med de udviklingsmuligheder, der er for at give indhold og livskvalitet og for med tiden at kunne bo i passende botilbud med andre.​

Fordele 

Fordelen ved at særforanstaltningerne er en del af en større organisation er, at der er mulighed for at deltage i fælles aktiviteter, bruge fælles faciliteter og i det hele taget have mulighed for at have et socialt netværk, når man har mulighed for at rumme det, men at kunne trække sig, når det er nødvendigt. At være væk fra andre skal være et bevidst valg.

Personalemæssigt er det en fordel at være ansat i en organisation med flere forskellige opgaver, hvor man evt. kan rokere internt, hvis man efter en årrække har brug for opgaveskift, istedet for at skifte job. På den måde bevares viden og erfaring.


Redaktør