Værdigrundlag

​​

Mission, Vision og værdigrundlag for Rønnegård

 

Mission

Rønnegård er et regionalt bo- og beskæftigelsestilbud for voksne borgere med varige og komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner i kombination med atypiske psykiatriske diagnoser og udtryk. Nogle er tillige domfældte.

Vi arbejder kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende i vores tilgang og skaber tryghed, trivsel og udvikling.

Rønnegård kan til enhver tid skabe rum for og understøtte den enkeltes livsbehov og skabe grundlag for udviklingspotentialer med et kompensationsperspektiv på de helt særlige livsvilkår, som netop den enkelte borger står overfor. Indsatsen understøtter, at beboerne kan få et værdigt og værdifuldt liv som ligeværdige samfundsborgere.

 

Vision

Rønnegård skal til enhver tid være et førende, højt specialiseret, individuelt tilpasset tilbud for målgruppen. Vores handlinger skal til enhver tid facilitere den enkeltes navigeren i livet på egne aktuelle livsvilkår.

Rønnegård er en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet er kendetegnet ved den professionelle integritet, hvor gensidigt ansvar for at tryghed, trivsel og udvikling kendetegner kulturen i organisationen.

 

Værdigrundlag

Rønnegårds værdigrundlag er retningsgivende og sætter kursen for en fælles faglig identitet.

Ressourcefokusering

Alle får mulighed for at udnytte egne ressourcer og være aktør i livet.

Vi skal bibringe hinanden forståelse for de ressourcer, vi gensidigt kan identificere.

Vi har fokus på det, der lykkes.

Anerkendende

Vi anerkender, at vi alle er dem vi er.

Det enkelte individs umiddelbare udtryk, er det bedste bud personen lige nu kan give.

Vi er fleksible i forhold til de behov vore beboere har.

Tryghed

Alle er en del af fællesskabet, og fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte.

Overskuelige og forståelige perspektiver i hverdagen.

Sikkerhed for at den fornødne hjælp og støtte er til rådighed

Trivsel

Der skal være fokus på opfyldelsen af identificerede forventninger for den enkelte.

Der skal lægges vægt på den enkeltes sociale samspil med omgivelserne og aktive deltagelse.

Der skal være en meningsfuld hverdag for den enkelte, med fokus på de almene sundhedsforhold - kost, motion etc.

Udvikling

I et Rønnegårdperspektiv kan alle udvikle sig. Det sker ud fra de forskellige livsvilkår og den fysiske og psykiske stabilitet og robusthed, der aktuelt er til stede.

Fokus er på nærmeste udviklingszone, hvor der skal skabes en nysgerrighed og lyst hos den enkelte til at bevæge sig i den retning.

Udvikling bygger på et gensidigt tillidsforhold.

Redaktør