Vikarer til Rønnegård

Rønnegård søger et antal vikarer

Rønnegård er et regionalt bo- og beskæftigelsestilbud til 27 voksne med varige og komplekse udviklingsforstyrrelser samt nedsatte funktionsevner i kombination med atypiske psykiatriske diagnoser og udtryk. Tilbuddene drives efter §§ 103, 104 og 108 i lov om social service.

Vi har i alt 5 huse med botilbud og 4 huse med særlige foranstaltninger fordelt på flere adresser i hhv. Birkerød og Gørløse.

Arbejdstiden fastlægges sammen med dig. Som udgangspunkt har vi dagvagter, aftenvagter, nattevagter og døgnvagter alle årets 365 dage.

Vi forventer:

• Det er en klar fordel, hvis du har kendskab Rønnegårds målgruppe/udsatte borgere samt, at du har gode evner indenfor kommunikation og samarbejde.
• Har den fornødne psykiske robusthed og rummelighed
• Er positiv og imødekommende og god til, at skabe nære relationer
• Kan arbejde med IT på brugerniveau
• Har kørekort

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, kan du skrive en mail til stedfortræder for forstander Michael Stenkvist, michael.stenkvist@regionh.dk eller afdelingsleder Rasmus Rasmussen, rasmus.rasmussen@regionh.dk svarer vi eller ringer tilbage.

Der vil løbende være ansættelser, med start snarest muligt.

Redaktør