Billede af undervisning

​​

Undervisningscenteret

​De unge på Sølagers sikrede afdelinger har mulighed for at komme på værksted eller i skole fire dage om ugen. Dagbeskæftigelsen i Hundested ligger udenfor afdelingerne, således at de unge på "går på værksted eller går i skole", mens de i Skibby ligger fordelt på de to afdelinger.
Dagbeskæftigelsen på Sølager har fem værksteder, der alle er valgt ud fra "at lysten skal drive værket" og at aktiviteterne afspejler det, alderssvarende ville lave udenfor Sølagers rammer.

​Sølagers to sikrede afdelinger i Skibby, har lidt andre fysiske rammer til deres værksteder og undervisning. Begge dele foregår på afdelingerne i dertil indrettet lokaler. Værksteder og undervisning deles mellem de to sikrede afdelinger.

Værksteder og undervisning

Eleverne planlægger deres ugeskema med personalet på afdelingerne, og de har mulighed for at vælge 2 værksteder til hvert modul.

Modulerne er fra mandag til torsdag fra klokken 9.00 til 12.00, frokost til 13.00 og igen værksted / skole fra klokken 13.00 til 15.00. Samt fredag fra kl. 9.00 til 13.00.

Der tilbydes

 • Et grafisk værksted hvor de unge kan lave billeder og trøjer, bukser, kasketter m.v. med egen tekst eller billede.
 • Et multimedieværksted hvor de unge kan beskæftige sig med musik, computergrafik m.v.
 • Et hobbyværksted hvor tegning og maling og airbrush er en del af tilbuddet​.
 • Et motions- og sundhedscenter hvor kostplan og træning går hånd i hånd.
 • En skole hvor de unge kan fortsætte deres skolegang, eller man kan tage fat, der hvor man slap, sidst man var i folkeskolen. Undervisningen foregår en til en eller en til to.
 • Endelig er den unge med til på skift at gøre rent på afdelingen, på eget værelse og madlavningen.

Eleverne kan blive undervist i

 • Matematik
 • Dansk
 • Engelsk
 • Historie
 • Geografi
 • Samfundshåndtering 
 • Husgerning, sundhed og motion

Skolen har to faste lærere, og eleverne bliver primært undervist en til en, men der kan være op til to elever til en lærer. Alle elever får undervisning, der er tilrettelagt præcist  ​efter den unges niveau. Eleverne kan komme til eksamen. 

Folkeskolens afsluttende prøver


Er eleven tilmeldt folkeskolens prøve i 9. eller 10. klasse, så er der mulighed for at afslutte prøven, under sit ophold på Sølager. De skriftlige prøver afholdes altid på Sølager og der er altid ekstra sæt, således at elever der ankommer senest 1 time før prøvestart, får mulighed for at gå til prøve.

Der er ofte udfordringer forbundet med afholdelsen af den mundtlige del, da det dels kræver politiets tilladelse til transport og evt. ledsagelse af betjente. Samtidig kan der være omstændigheder i forbindelse med den unges sag, der gør at eleven ikke kan komme på skolen.

På Sølager arbejder lærerne altid, på at eleven kan gennemføre sine afsluttende prøver og ca. 95% af eleverne består, trods de udfordringer, der er i forbindelse med en anbringelse på Sølager. I samarbejde med politi, sagsbehandler og hjemskolen, forsøger vi at finde en rimelig løsning, så prøven kan afholdes.

FP og FP10-hold

Op til folkeskolens afsluttende prøver oprettes der særlige FP-hold, der arbejder målrettet med forberedelse til FP i skriftlige og mundtlige fag, og selvfølgelig synopsis og outline. Der vil stadig være mulighed for individuel undervisning og flere-lærerordning. 

Dagbeskæftigelsen og skolen har både til formål, at give eleverne en fornuftig og indholdsrig dag, og at de tilegner sig personlige kompetencer. Med udgangspunkt i det "fælles tredje", møder personalet eleverne, med respekt og ligeværdighed, omkring den fælles aktivitet.


Redaktør