Om Sølager

​De fire sikrede afdelinger er placeret med to i Skibby (den ene afdeling midlertidigt lukket) samt​ to i Hundested.

Organisationen

​Sølager er en stor kompleks institution med 4 afdelinger. Afdelingerne er placeret med to i Skibby, (hvor den ene afdeling er midlertidigt lukket) og to i Hundested.

Der er fire sikrede afdelinge​r, som er oprettet efter servicelovens § 66, stk. 3. På afdelingerne udføres social­pædagogisk arbejde i henhold til lov om social service og efter socialministeriets bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge​.​​​

En sikret afdeling er en afdeling hvor yderdøre og vinduer kan være aflåste. Afdelingerne er godkendt af Socialministeriet og drives af Region Hovedstaden - Den Sociale Virksomhed
 
I forbindelse med besøg til de unge skal man igennem adgangskontrol ved karmscanner for at mindske indførelse af mobiltelefoner og andre uønskede genstande.
Samlet har Sølager 21 pladser, fordelt mellem 3 til 6 unge på afdelingerne.​

 

Tilsynsrapporter

​Sølager drives af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.
Tilsynet føres af Socialtilsynet Hovedstaden 

 
Tilsynene udføres i henhold til Lov om Social Service § 5 stk. 7 samt Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 vedr. Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område.

Du kan finde tilsynsrapporter for Sølager på Tilbudsportalen​.

GRØN SMILEY

Arbejdstilsynet har været på besøg den 22. februar 2017, hvor virksomheden fik tildelt en grøn smiley, som betyder, at Sølager ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og dermed et signal til omverdenen om, at Sølager har orden på vores arbejdsmiljø.

Ramme og retningsfolder

Sølager er en del af Den Sociale Virksomhed. Download folderen om virksomheden og læs om indsatsområder og mål for 2019-2022.


Folder om Den Sociale Virksomhed.pdf


Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Sølager, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger.