Solgavens ejerforhold


Solgaven er bygget af Dansk Blindesamfund i 1974. 

​Solgavens botilbud drives efter §108, dagcenteret efter §104 og aflastningsboligen efter §107 i Lov om Social Service (serviceloven).

Vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, som er en del af Region Rammer og Retning 2019-2022.pdfHovedstaden. 

​Den Sociale Virksomhed står for drift og udvikling af 19 tilbud inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kerneopgaven for Den Sociale Virksomhed er at give beboere og brugere ydelser af meget høj faglig kvalitet.

Du kan læse mere om Den Sociale Virksomhed på hjemmesiden, densocialevirksomhed.dk eller i folderen Den Sociale Virksomhed - når der er behov for en højt specialiseret indsats, 2016-2018. 


Redaktør