Solgavens ejerforhold

En del af Dansk Blindesamfund 

Solgaven er bygget af Dansk Blindesamfund i 1974. 


​Solgavens botilbud drives efter §108, dagcenteret efter §104 og aflastningsboligen efter §107 i Lov om Social Service (serviceloven).

Driftsoverenskomst med Region Hovedstaden 

Vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, som er en del af Region Hovedstaden. Den Sociale Virksomhed står for drift og udvikling af 19 tilbud inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Du kan læse mere om Den Sociale Virksomhed på hjemmesiden densocialevirksomhed.dk (linket åbner i en ny fane). 

Du kan også se virksomhedens målsætninger i folderen Rammer og Retninger (linket åbner i en ny fane). Redaktør