​​​​

Takster på Solgaven

​Her kan du se Solgavens gældende takster, som er ved at blive udfaset.


§104 - Dagtilbud 

Alm. takst: 904​,00 kr. 
Forhøjet takst: 1.610,00 kr. 

Målgruppen i dagcenteret er +35 år

​§107 - Midlertidigt ophold

Alm. takst: 2.345,00 kr. 

§108 - Botilbud 

Alm. takst: 2.125,00 kr. 
Mellem takst: 2.797,00 kr. 
Forhøjet takst: 3.499,00 kr. 


Målgruppen for Solgavens beboere er 50-85+ år
Solgaven er godkendt til borgere over 85 år , men pga en teknikalitet på tilbudsportalen fremgår det ikke tydeligt.
Se vedlagte godkendelsesbrev fra Socialtilsynet (Tilgængelig pdf, åbner i en ny fane).


Mellem takst:

Synshandicap og varigt nedsat psykisk funktionsevne med svære begrænsninger i borgerens funktionsniveau. Borgeren kan deltage i hverdagsaktiviteter men kan kun, under forudsætning af omfattende personassistance med en målrettet indsats, opnå sammenhæng i hverdagen og i varetagelsen af sine fysiske, psykiske og sociale behov.

Høj takst:

Synshandicap og betydelig varig nedsat psykisk funktionsevne med totale begrænsninger i borgerens funktionsniveau. Borgeren er ude af stand til at skabe og opnå sammenhæng i hverdagen og har derfor brug for fuldstændig personassistance med en målrettet indsats.


Redaktør