Takster på Solgaven

​Her kan du se Solgavens gældende takster for 2019.

§ 104 - Dagtilbud

​Alm. takst
​    833,00 kr. 
​Forhøjet takst
​1.537,00 kr. 

​§ 107 - Aflastning 


​Alm. takst
​2.159,00 kr. 

§108 - Botilbud

​Alm. takst
​1.979,00 kr. 
​Mellem takst
​2.708,00 kr. 
​Forhøjet takst
​3.456,00 kr. 

Målgruppen for Solgavens beboere og daggæster er 50-85+
Solgaven er godkendt til borgere over 85 år , men pga en teknikalitet på tilbudsportalen fremgår det ikke tydeligt.
Se vedlagte godkendelsesbrev fra Socialtilsynet her.

Mellem takst:
Synshandicap og varigt nedsat psykisk funktionsevne med svære begrænsninger i borgerens funktionsniveau. Borgeren kan deltage i hverdagsaktiviteter men kan kun, under forudsætning af omfattende personassistance med en målrettet indsats, opnå sammenhæng i hverdagen og i varetagelsen af sine fysiske, psykiske og sociale behov.

Høj takst:
Synshandicap og betydelig varig nedsat psykisk funktionsevne med totale begrænsninger i borgerens funktionsniveau. Borgeren er ude af stand til at skabe og opnå sammenhæng i hverdagen og har derfor brug for fuldstændig personassistance med en målrettet indsats.


Redaktør