Solgavens værdigrundlag

Mission:

 • Solgaven vil sikre tryghed og indhold i livet for ældre blinde og svagsynede.

Vision:

 • Vi skaber samvær med ligestillede og udvikler dermed de fysiske, psykiske og sociale ressourcer.
 • Vi tilstræber, at de blinde og svagsynede bliver mere selvhjulpne.
 • Vi tilstræber professionalisme med høj faglighed og stolthed indenfor vores speciale.
 • Vi er et åbent og synligt hus, der har fokus på tværfaglighed.
 • Vi samarbejder aktivt og konstruktivt med kommuner, organisationer og pårørende for at opnå den bedste kvalitet i opgaveløsningen.
 • At vores samarbejdspartnere kender vores høje faglige kompetencer indenfor specialet og derfor benytter vores tilbud.
 • Vi vægter fremsynethed, og vi prioriterer tid og plads til kreativitet og innovation.

Værdier:

 • Tillid:                                                                                                                                     Vi overholder og følger op på forskellige tiltag. Vi har forståelse for hinandens faglige tiltag. Vi overholder aftaler og er ærlige. 
 • Ansvar:                                                                                                                                     Vi hjælper hinanden, tager initiativ og er ressourcebevidste.
 • Høj arbejdsmoral:                                                                                                               Vi udviser engagement, hjælper hinanden og er mødestabile. Man gør sit arbejde bedst muligt og udviser arbejdsglæde.
 • Respekt:                                                                                                                                   Vi har respekt for hinandens faglighed, holdninger og forskelligheder. Vi har respekt for nye tiltag og anerkender hinandens arbejde.

Redaktør