Nyt om Corona

​Her på siden informerer vi løbende om corona og eventuelle tiltag på Solgaven.

16. september 2020

Kære beboere og pårørende                      

Grundet det øgede smittetryk er flere kommuner blevet omfattet af besøgsrestriktioner, blandt andre Furesø Kommune.

Tilbud, der ligesom Solgaven hører under Region Hovedstaden, er blevet opfordret til at følge de samme restriktioner, hvis beboerne er i risikogruppen. Solgavens beboere er alle i risikogruppen blandt andet grundet deres høje alder.

Vi er derfor desværre nødsaget til, for en periode, igen at indskrænke besøgene.

Midlertidige retningslinjer for pårørendes besøg på Solgaven: 

 • Pårørende må komme på besøg alle dage.

 • Beboeren skal vælge 2 faste besøgspersoner. 

 • Besøg må foregå i beboerens bolig eller på beboerens terrasse.

 • Det er fortsat ikke tilladt for besøgende at gå tur på fællesarealerne eller opholde sig indenfor på Solgaven. 

 • Individuelle aftaler om besøg ud over de 2 faste besøgspersoner kan aftales med forstanderen, men skal også foregå udendørs. 

 • Ved kritisk sygdom bliver der selvfølgelig indgået individuelle aftaler. 

 • Anbefalinger omkring afstand og hygiejne skal overholdes. 

 • Både beboere og pårørende skal have været symptomfri i 48 timer. Beboere og pårørende må ikke have været sammen med Covid-19 smittede indenfor de sidste 12 dage. Hvis man har været testet positiv, skal man have været symptomfri i 7 dage. 

 • Vi anbefaler ekstra forsigtighed, hvis beboere skal ud af huset. Husk brug af mundbind. 

Jeg håber, at det bliver for en kortere periode, men vi må tage en dag ad gangen. 

Vi gør, hvad vi kan for at passe på hinanden på Solgaven, og I kan hjælpe ved at overholde overstående.

På forhånd tak for Jeres forståelse.

Men venlig hilsen
Jeanne Larsen
Forstander


28. juli 2020

Kære pårørende

Solgaven har nu været igennem anden omgang af testning for Corona.
Alle testsvar, både på medarbejdere og beboere, er kommet tilbage negative, så det er skønt.
Hermed slutter processen for denne gang.

Med venlig hilsen
Jeanne Larsen
Forstander


20. juli 2020

Kære alle pårørende

Til orientering

En kollega er i weekenden testet positiv for Corona. Efterfølgende er alle kollegaer, der har været i kontakt med den smittede, blevet testet. Derudover blev alle beboere testet i lørdags. Alle svarresultater er kommet tilbage negative. SKØNT!!

Alle procedurer og retningslinjer er blevet fulgt til punkt og prikke, og alt er forløbet stille og roligt. Som et led i retningslinjerne skal alle beboere testes igen på lørdag, vi satser på samme resultat.

Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at passe på jeres kære samtidig med, at hverdagen er så "normal" som muligt. Det er en svær balancegang, men alle gør deres bedste.

Fortsat god sommer

Med venlig hilsen
Jeanne Larsen
Forstander


24. juni 2020

Kære beboere og pårørende

Socialstyrelsen har meldt ud, at besøgsrestriktioner på det sociale område er ophævet. Beboerne på Solgaven er en særlig udsat gruppe og derfor er der forsat anbefalinger til besøg af pårørende ud fra et forsigtighedsprincip og sundhedsmæssig forsvarlighed. Derfor anbefaler vi fortsat nedenstående retningslinjer, så vi har mulighed for at passe på vores beboere og medarbejdere bedst muligt. Nedenstående er godkendt af Den Sociale Virksomhed.

Midlertidige retningslinjer for pårørendes besøg på Solgaven:

 • Pårørende må komme på besøg alle dage.

 • Besøg skal foregå primært på beboernes terrasser, men kan ske i boligen hvis vejret ikke er med os.

 • Gå udenom bygningen og ind i haven. Følg skiltning og sørg for god håndhygiejne før og efter besøget. Benyt de opstillede spritdispensere og dem der står fremme i haverne og inde i boligen.

 • Der SKAL overholdes en afstand på 1 meter, ellers skal man benytte masker.

 • 4 personer samtidig i højst 60 minutter (vi anbefaler, at beboeren skal vælge 4 faste besøgspersoner).

 • Pårørende må gerne medbringe gaver eller blomster.

 • Pårørende må IKKE gå ind på Solgavens fællesarealer, men der er mulighed for toiletbesøg i boligen.

 • Både beboere og pårørende skal have været symptomfri i 48 timer. Beboere og pårørende må ikke have været sammen med Covid-19 smittede indenfor de sidste 12 dage. Hvis man har været testet positiv, skal man have været symptomfri i 7 dage.

 • Det er MEGET vigtigt, at ovenstående respekteres og overholdes, så besøg foregår sundhedsmæssigt forsvarligt, så vi sammen kan passe på hinanden, vores beboere og medarbejdere.

 • Vores beboere kan ringe efter personalet, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med besøget.
   
  Er der spørgsmål til, eller tvivl om ovenstående, kan den ansvarshavende leder kontaktes på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-15 på tlf. 44 95 44 99, øvrige tidspunkter spørges efter den ansvarshavende medarbejder.
   
  De bedste hilsener fra 
  Jeanne Larsen
  Forstander


Redaktør