​​

Nyheder

​Her på siden informerer vi løbende om corona og eventuelle tiltag på Solgaven.

30. november 2021
24. november 202118. november 2021

Virtuelt informationsmøde for pårørende

Da vi desværre var nødsaget til at aflyse pårørendedagen grundet udbrudshåndtering, har vi besluttet i stedet at afholde et virtuelt møde.

Vi inviterer hermed til virtuelt informationsmøde: 

Fredag den 10. december kl. 14.30 – 15.10 

Mødet vil foregå på "Microsoft Teams".
Det er forstander Mia Omø og afdelingsleder Salina Kure, der fra ledelsens side vil deltage i mødet.
På mødet vil vi fortælle om, hvordan går det på Solgaven, herunder orientere om status på COVID-19 og fortælle om Solgavens fokuspunkter i 2022.

Ønsker du at deltage i mødet, skal du bruge et link.
Du kan sende en mail til Heidi på:
heidi.rosenlund.thorsen@regionh.dk og få tilsendt linket, så du også kan deltage. 

På glædeligt virtuelt gensyn!
Salina og Mia​


17. november 2021

Da der heldigvis ikke har vist sig yderligere smitte, så afsluttes udbrudshåndteringen for denne gang. Stor tak til alle i forbindelse med test, planlægning osv.

Vi har efter drøftelse med regionen dog valgt at fastholde brugen af mundbind, når der ikke kan holdes afstand. Det betyder, at vi fortsat bruger mundbind i alle de situationer, hvor der ikke kan holdes en meters afstand – det gælder både i forhold til kollegaer, beboere og daggæster.

Dette gælder i første omgang frem til den 15. december.

​Vi skal passe godt på hinanden, især i denne tid, hvor smitten er stigende.


15. november 2021

Indførsel af coronapas fra 12. november 2021

Social- og ældreministeriet har nu udstedt en bekendtgørelse om krav om coronapas på sociale tilbud. Coronapasset er trådt i kraft 12. november og gælder alle tilbud i Den Sociale Virksomhed.

Kravet om coronapas omfatter lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang – både inde og ude. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke er omfattet. Men hvis besøgende, der ikke er undtaget, skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet:

  • Børn under 15 år.
  • Nære pårørende.
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.


11. november 2021

​Kære alle

Første test har heldigvis ikke vist yderligere smitte. Vi forsætter dog udbrudshåndteringen jf. de gældende retningslinjer.
Vi vil dog opfordre til at holde god afstand, god håndhygiejne og udsætte besøg, hvis man føler sig sløj.
Vi afventer pt nærmere information vedr. brugen af coronapas og retningslinjerne for hvad det konkret vil betyde på Solgaven.

8. november 2021

Kære pårørende Covid-19 udbrud: En medarbejder på Solgaven er desværre testet positiv for Covid-19 og vi er derfor i gang med udbrudshåndtering. Det betyder, at vi i dag poder beboere, daggæster og medarbejdere. Vi forventer svar i løbet af i morgen. Det er stadigvæk muligt for beboerne at modtage besøg i egen bolig og dagcenteret er stadigvæk åbent. Ovenstående betyder dog, at vi desværre må aflyse pårørendedagen på lørdag.


​14. oktober 2021


Lørdag den 13. november inviteres til pårørendedag fra kl. 14.00 – 16.00.

Til arrangementet serveres gløgg og æbleskiver, kaffe, te og hjemmebagte småkager.
Der vil blive solgt strik og andet produceret i Aktivitetscenteret.
Det er gratis for beboerne at deltage.
Prisen pr. deltagende pårørende er 25,00 kr. Sidste frist for tilmelding er
fredag den 5. november 2021.
Tilmelding sker til beboerens kontaktperson.
Beløbet for deltagelse trækkes sammen med de valgfrie ydelser.


14. september 2021

Revaccination

Torsdag den 16. september 2021 kl. 9.00 - 14.30
får beboerne på Solgaven mulighed for at blive vaccineret med COVID-19
3. stik.
Det er vaccinationsteamet fra Akutberedskabet, som står for vaccinationen.
Alle beboere vil blive kontaktet for at høre om de er interesseret, og der vil derudover være information i morgenradioen.

Tilbuddet gælder kun beboerne.


8. september 2021

Virtuelt informationsmøde for pårørende 

Det er efterhånden ved at være længe siden, at vi har afholdt et møde, og da der tidligere har været stor interesse for disse møder, så vil vi gerne invitere til et nyt virtuelt informationsmøde: 

Fredag den 1. oktober 2021 kl. 14.30 – 15.00. 

Det er forstander Mia Omø, der fra ledelsen på Solgaven deltager i mødet.
Mødet vil foregå på "Microsoft Teams".
Ønsker du at deltage i mødet, skal du bruge et link.

Du kan sende en mail til Heidi på:
heidi.rosenlund.thorsen@regionh.dk og få tilsendt linket, så du også kan deltage. 

På glædeligt virtuelt gensyn!


Mia Omø er ny forstander på Solgaven Den 3. maj 2021 får vi ny forstander på Solgaven. Læs mere om Mia Omø her.Redaktør