​​​​​

Nyheder

​Her på siden informerer vi løbende om corona og eventuelle tiltag på Solgaven.

20. maj 2022

Dansk Blindesamfund udgiver et blad der hedder: Øje Blikket De har været på besøg på Solgaven og skrevet en fin artikel der bl.a. handler om:

  • Man kan sagtens male selvom man er blind
  • Kreativitet slippes løs
  • Tro på egne evner

Følg dette link og læs artiklen https://blind.dk/nyheder/man-kan-sagtens-male-selvom-man-er-blind


12. maj 2022

Opdatering på COVID-19

​Vi har ingen smittede beboere 😊

Der er kommet nye retningslinjer for udbrudshåndtering og derfor bliver beboerne ikke PCR testet i dag.

"Der anbefales som udgangspunkt ikke flere test efter dag 7 medmindre en beboer, som i første testrul ikke blev testes positiv, efterfølgende bliver syg med symptomer med covid-19 og derefter testet positiv på en test. Her startes et nyt testrul for de implicerede beboere og medarbejdere, med en test hurtigst muligt og derefter på 4. og 7. dagen."

Rigtig god st. bededag


4. maj 2022

Solgaven har udbrudshåndtering og på nuværende tidspunkt har vi 2 smittede beboere. Retningslinjerne for ophør af isolation er, når beboeren enten har været symptomfri i 48 timer eller efter 4 døgn, hvis de ikke har haft symptomer. I, som pårørende, må gerne besøge, dog er det altid op til jer og beboeren. Solgaven kan være behjælpelige med mundbind og håndsprit og vi opfordrer til, at I mødes udenfor på terrassen med god afstand, da det kan øge den enkeltes beboers livskvalitet. Vi tester igen de ikke smittede beboere torsdag den 5. maj og efterfølgende hver torsdag til vi ikke har flere smittede.


Billede med teksten åbent hus

Kom til åbent hus på Solgaven og se om vi er din nye arbejdsplads.

Ønsker du at finde ud af om det højt specialiserede social og sundhedsområde er noget for dig, så har du her muligheden for at høre mere om at arbejde på et § 108 tilbud for ældre med synshandicap. Vi har ledige stillinger og du behøver ikke have erfaring i forvejen. Lysten til at lære og udvikle dig er langt vigtigere for os. Vi tilbyder alle nye medarbejdere et godt introforløb, så vi sammen kan skabe rammen for et godt hverdagsliv, hvor fokus er på beboernes trivsel, ressourcer og udfordringer.

Vi har åbent hus den. 2. maj kl. 14-15 og den 12. maj kl. 10-11.

Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til msev0009@regionh.dk.​ Senest 29. april for arrangement den 2. maj og senest den 6. maj for arrangementet den 12. maj. #Solgaven #Nytjob #Åbenthus

Mia Severinsen Kvalitetskonsulent Mia.lynge.severinsen@regionh.dk Direkte tlf. : 29137526

10. marts 2022

Kære pårørende og gæster 

Det glæder os meget at kunne fortælle jer, at spisestuen er igen åben for, at I kan spise med.
Det ved vi har været savnet.
Mundbind/visir er ikke længere et krav, når I besøger Solgaven, men Sundhedsstyrelsen anbefaler som udgangspunkt fortsat, at værnemidler anvendes ved besøg på botilbud/plejehjem med sårbare beboere, hvis der er tæt kontakt og der ikke afholdes afstand.
Ved tæt kontakt med beboere og daggæster anvender personalet også værnemidler".​


3. marts 2022

Vi inviterer hermed til virtuelt informationsmøde for pårørende:

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 14.30 – 15.15.

​Mødet vil foregå på "Microsoft Teams".
Det er forstander Mia Omø og afdelingsleder Salina Kure, der fra ledelsens side vil deltage i mødet. På mødet vil vi orientere om status på COVID-19 og fortælle om sidste nyt på Solgaven.

Ønsker du at deltage i mødet, skal du bruge et link.
​​​Du kan sende en mail til Heidi på: heidi.rosenlund.thorsen@regionh.dk og få tilsendt linket, så du også kan deltage.

På glædeligt virtuelt gensyn!
Salina og Mia


​​2. marts 2022

Status på udbrudshåndering på Solgaven

Alle beboere blev PCR-testet i mandags og der er ikke konstateret yderligere smitte blandt beboerne.

Da det samme var tilfældet sidste mandag og vi dermed har haft 14 dage uden smitte i boenheden, stopper udbrudshåndteringen og beboerne vil ikke længere blive PCR-testet hver mandag.

Personalet bliver dog fortsat tilbudt PCR-test hver mandag og torsdag.

Vi glæder os over, at de få beboere har der været smittet henover denne vinter har haft få, og nogen slet ingen, symptomer.Redaktør