​På Solgaven ønsker vi at mindske de gener, et synshandicap kan medføre. Aktiviteter og de fysiske rammer, inde som ude, er tilrettelagt og indrettet for blinde og svagsynede. Personalet er specialuddannet til at yde omsorg og pleje for synshandicappede.


CORONAVIRUS

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts indført midlertidigt forbud for besøg på alle botilbud m.fl. Nære pårørende skal stadig kunne besøge en døende beboer, men det skal ske på en forsvarlig måde. Henvendelse skal ske til Solgavens ansvarshavende i vagten på telefon 44 34 83 71.

Hold telefonisk kontakt. Nærvær på distance har stor betydning og skaber glæde.

Læs mere om besøgsrestriktionerne her 

På grund af retningslinjer fra Myndighederne modtager Solgaven ikke daggæster til vores dagcenter foreløbig til og med mandag den 13. april 2020. 


Vi har fået struktureret en hverdag hvor både medarbejdere og beboere har det godt, og vi har en hverdag der fungerer bedst muligt.
Henvendelse med spørgsmål, undring og bekymring er altid velkommende.        

Hold dig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside om konkrete forholdsregler www.sst.dk 

Til orientering er pårørendedag den 21. marts 2020 aflyst.