På Solgaven ønsker vi at mindske de gener et synshandicap kan medføre.  Aktiviteter og de fysiske rammer, inde som ude, er tilrettelagt og indrettet for blinde og svagsynede.  Personalet er specialuddannet til at yde omsorg og pleje for synshandicappede. Besøg Solgavens Facebookside