​På Solgaven ønsker vi at mindske de gener, et synshandicap kan medføre. Aktiviteter og de fysiske rammer, inde som ude, er tilrettelagt og indrettet for blinde og svagsynede. Personalet er specialuddannet til at yde omsorg og pleje for synshandicappede.


CORONAVIRUS

 

Onsdag den 27. maj 2020 åbner Solgaven delvis op for dagcentret. Åbningen foregår udfra gældende regler og retningslinjer, hvilke bl.a. indebærer, at der kun kan komme 10 daggæster dagligt og at daggæster og beboere bliver holdt adskilt.

Vi håber, at vi snart kan åbne helt op igen.

Med venlig hilsen
Jeanne Larsen*********************************************************************************************************************************************************Kære pårørende

                                                                                                                                                                                         Solgaven, den 18. maj 2020


De længe ventede lempelser af besøgsrestriktioner på socialområdet er nu kommet. Derfor bliver der, fra og med mandag den 18. maj, mulighed for besøg på Solgaven med udgangspunkt i nedenstående rammer og retningslinjer, så det kan foregå på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

RETNINGSLINJER for pårørendes besøg på Solgaven:

Besøg foregår udendørs på beboerens terrasse. Der SKAL overholdes en afstand på 2 meter. Gå udenom bygningen og ind i haven. Følg skiltning og sprit hænder før og efter.

* 1 person i max 30 min. (beboeren skal vælge 1-2 faste besøgspersoner)

*  For at begrænse antallet er pårørende velkommen i tidsrummet kl.  10.00-18.00

  • mandag, onsdag, fredag og søndag, hvis beboeren bor i bolig med lige nr.

  • tirsdag, torsdag og lørdag, hvis beboeren bor i bolig med ulige nr.

*  Både beboer og pårørende skal have været symptomfri i 48 timer. Beboer og pårørende må ikke have været sammen med Covid-19 smittede indenfor de sidste 12 dage. Hvis man har været testet positiv, skal man have været symptomfri i 7 dage.
*  God håndhygiejne før og efter besøg. Benyt de opstillede spritdispensere.
*  Pårørende må IKKE gå ind i boligen eller på Solgavens fællesarealer. Der er ikke mulighed for toiletbesøg.
*  Medbring ikke mad, drikke, gaver eller blomster. Medbring evt. en blomst til haven

Det er MEGET vigtigt at ovenstående respekteres og overholdes, så besøg foregår sundhedsmæssigt forsvarligt således, at vi sammen kan passe på hinanden, vores beboere og medarbejdere.

Vores beboere kan ringe efter personalet, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med besøget. Er der spørgsmål til eller tvivl om ovenstående, kan den ansvarshavende leder kontaktes:

Hverdage i tidsrummet 8-15 på tlf.: 44 95 44 99, øvrige tidspunkter spørges efter den ansvarshavende medarbejder.

 

De bedste hilsener fra

Aase, Nina, Anette og Jeanne


Hold dig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside om konkrete forholdsregler www.sst.dk