​På Solgaven ønsker vi at mindske de gener, et synshandicap kan medføre. Aktiviteter og de fysiske rammer, inde som ude, er tilrettelagt og indrettet for blinde og svagsynede. Personalet er special-uddannet til at yde omsorg og pleje for synshandicappede.


Solgaven, 28. juli 2020

Kære pårørende

Solgaven har nu været igennem anden omgang af testning for Corona.
Alle testsvar, både på medarbejdere og beboere, er kommet tilbage negative, så det er skønt.
Hermed slutter processen for denne gang.

Med venlig hilsen

Jeanne Larsen
Forstander
Kære pårørende

 

Nu da Solgaven så småt er begyndt at åbne op igen, og beboerne må få flere besøg, skal man huske, at der er mange haver som også trænger til "besøg". 😊

Solgavens pedeller sørger for at klippe hækken, men lugning under hækken, fjernelse af ukrudt mellem fliserne og rensning af fliserne er beboernes eget ansvar og egen udgift.

Hvis man ikke selv har mulighed for at ordne haverne, kan man kontakte en gartner.
Anlægsgartner Grønberg kommer regelmæssigt på Solgaven og kan kontaktes på tlf. nr. 26227635.

I skal selv afregne direkte med gartneren.

OBS: De opstillede, grønne containere er kun til haveaffald.

 

Venlig hilsen

Michael, Johny og Allan

Pedeller
CORONAVIRUS

Solgaven, den 20. juli 2020

Kære alle pårørende

Til orientering

En kollega er i weekenden testet positiv for Corona. Efterfølgende er alle kollegaer, der har været i kontakt med den smittede, blevet testet. Derudover blev alle beboere testet i lørdags. Alle svarresultater er kommet tilbage negative. SKØNT!!

Alle procedurer og retningslinjer er blevet fulgt til punkt og prikke, og alt er forløbet stille og roligt. Som et led i retningslinjerne skal alle beboere testes igen på lørdag, vi satser på samme resultat.

Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at passe på jeres kære samtidig med, at hverdagen er så "normal" som muligt. Det er en svær balancegang, men alle gør deres bedste.

Fortsat god sommer

Med venlig hilsen


Jeanne Larsen
Forstander


Kære beboere og pårørende

                                                                                                                                                                                   Solgaven, den 24. juni 2020

Socialstyrelsen har meldt ud, at besøgsrestriktioner på det sociale område er ophævet. Beboerne på Solgaven er en særlig udsat gruppe og derfor er der forsat anbefalinger til besøg af pårørende ud fra et forsigtighedsprincip og sundhedsmæssig forsvarlighed. Derfor anbefaler vi fortsat nedenstående retningslinjer, så vi har mulighed for at passe på vores beboere og medarbejdere bedst muligt. Nedenstående er godkendt af Den Sociale Virksomhed.

Midlertidige retningslinjer for pårørendes besøg på Solgaven:

 • Pårørende må komme på besøg alle dage.

 • Besøg skal foregå primært på beboernes terrasser, men kan ske i boligen hvis vejret ikke er med os.

 • Gå udenom bygningen og ind i haven. Følg skiltning og sørg for god håndhygiejne før og efter besøget. Benyt de opstillede spritdispensere og dem der står fremme i haverne og inde i boligen.

 • Der SKAL overholdes en afstand på 1 meter, ellers skal man benytte masker.

 • 4 personer samtidig i højst 60 minutter (vi anbefaler, at beboeren skal vælge 4 faste besøgspersoner).

 • Pårørende må gerne medbringe gaver eller blomster.

 • Pårørende må IKKE gå ind på Solgavens fællesarealer, men der er mulighed for toiletbesøg i boligen.

 • Både beboere og pårørende skal have været symptomfri i 48 timer. Beboere og pårørende må ikke have været sammen med Covid-19 smittede indenfor de sidste 12 dage. Hvis man har været testet positiv, skal man have været symptomfri i 7 dage.

 • Det er MEGET vigtigt, at ovenstående respekteres og overholdes, så besøg foregår sundhedsmæssigt forsvarligt, så vi sammen kan passe på hinanden, vores beboere og medarbejdere.

 • Vores beboere kan ringe efter personalet, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med besøget.

   
  Er der spørgsmål til, eller tvivl om ovenstående, kan den ansvarshavende leder kontaktes på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-15 på tlf. 44 95 44 99, øvrige tidspunkter spørges efter den ansvarshavende medarbejder.

   
  De bedste hilsener fra
   
  Jeanne Larsen
  ForstanderLink til nyhed om ophævelse af besøgsforbud på Den Sociale Virksomheds hjemmeside


Hold dig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside om konkrete forholdsregler www.sst.dk