​På Solgaven ønsker vi at mindske de gener, et synshandicap kan medføre. Aktiviteter og de fysiske rammer, inde som ude, er tilrettelagt og indrettet for blinde og svagsynede. Personalet er special-uddannet til at yde omsorg og pleje for synshandicappede.


CORONAVIRUS


I uge 27 åbner dagcenteret helt op igen.

Beboere og daggæster spiser i 2 hold i spisestuen eller på terrassen.

Kære beboere og pårørende

                                                                                                                                                                                   Solgaven, den 24. juni 2020

Socialstyrelsen har meldt ud, at besøgsrestriktioner på det sociale område er ophævet. Beboerne på Solgaven er en særlig udsat gruppe og derfor er der forsat anbefalinger til besøg af pårørende ud fra et forsigtighedsprincip og sundhedsmæssig forsvarlighed. Derfor anbefaler vi fortsat nedenstående retningslinjer, så vi har mulighed for at passe på vores beboere og medarbejdere bedst muligt. Nedenstående er godkendt af Den Sociale Virksomhed.

Midlertidige retningslinjer for pårørendes besøg på Solgaven:

 • Pårørende må komme på besøg alle dage.

 • Besøg skal foregå primært på beboernes terrasser, men kan ske i boligen hvis vejret ikke er med os.

 • Gå udenom bygningen og ind i haven. Følg skiltning og sørg for god håndhygiejne før og efter besøget. Benyt de opstillede spritdispensere og dem der står fremme i haverne og inde i boligen.

 • Der SKAL overholdes en afstand på 1 meter, ellers skal man benytte masker.

 • 4 personer samtidig i højst 60 minutter (vi anbefaler, at beboeren skal vælge 4 faste besøgspersoner).

 • Pårørende må gerne medbringe gaver eller blomster.

 • Pårørende må IKKE gå ind på Solgavens fællesarealer, men der er mulighed for toiletbesøg i boligen.

 • Både beboere og pårørende skal have været symptomfri i 48 timer. Beboere og pårørende må ikke have været sammen med Covid-19 smittede indenfor de sidste 12 dage. Hvis man har været testet positiv, skal man have været symptomfri i 7 dage.

 • Det er MEGET vigtigt, at ovenstående respekteres og overholdes, så besøg foregår sundhedsmæssigt forsvarligt, så vi sammen kan passe på hinanden, vores beboere og medarbejdere.

 • Vores beboere kan ringe efter personalet, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med besøget.

   
  Er der spørgsmål til, eller tvivl om ovenstående, kan den ansvarshavende leder kontaktes på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-15 på tlf. 44 95 44 99, øvrige tidspunkter spørges efter den ansvarshavende medarbejder.

   
  De bedste hilsener fra
   
  Jeanne Larsen
  ForstanderLink til nyhed om ophævelse af besøgsforbud på Den Sociale Virksomheds hjemmeside
Hold dig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside om konkrete forholdsregler www.sst.dk