Beboerråd

​Solgavens beboerråd består af 5 beboerrepræsentanter og 2 daggæstrepræsentanter. Beboerrådet holder møde en gang om måneden. 

Beboerrådet på Solgaven drager først og fremmest omsorg for, at den enkelte bliver hørt. Solgavens beboerråd består af 5 beboerrepræsentanter og 2 daggæstrepræsentanter. Der er 2 suppleanter for beboerne og 1 for daggæsterne.

Der afholdes beboerrådsmøde en gang om måneden og stormøde på rullende dage. Her deltager alle beboere og tilstedeværende daggæster. 

I beboerrådet deltager forstanderen som ordstyrer, aktivitesmedarbejder som sekretær og leder af aktivitetscenter som referent - alle uden stemmeret.

Beboerrådets formål er

 • At være med til at skabe et godt samarbejde mellem beboere, daggæster og Solgavens personale og ledelse
 • At være med til at opmuntre beboere og daggæster til at tage aktiv del i Solgavens hverdag
 • At beskæftige sig med de spørgsmål, som har betydning for beboernes og daggæsternes trivsel på Solgaven
 • At være kontaktperson for beboere og daggæster på Solgaven

Beboerrådet er medbestemmende ved

 • Ansættelse af nyt personale
 • Nyanskaffelse af møbler
 • Belysning
 • Beplantning i haven og fællesarealerne
 • Udsmykning
 • Ændringer af Solgavens hverdag
 • Ændringer der vedrører kiosken
 • Planlægning af foredrag og fester
 • Anden underholdning


Redaktør