Få en bolig på Solgaven

​​Ønsker du at få en bolig på Solgaven skal du henvende dig til din kommune. På denne side kan du læse mere om, hvordan du griber processen an.


Hvis du gerne vil bo på Solgaven, skal du henvende dig i den kommune hvor du bor. Det vil sige, at du skal visiteres til Solgaven fra din hjemkommune.

Det er forskelligt fra kommune til kommune på hvilket grundlag de visiterer. 
Udover dit dårlige syn, så er der kommuner som kun visiterer til Solgaven, hvis du også har et plejebehov. Andre kommuner visiterer, hvis du har brug for trygheden ved at være sammen med ligestillede. 

Hvis din kommune siger ja til, at du kan flytte ind på Solgaven, sender din kommune visitationsgrundlaget og et betalingstilsagn til Solgaven.

Solgavens krav er, at du har en synsrest på 6/60 eller derunder på bedste øje. Har du det, sender vi dig efterfølgende et brev om, at du er optaget på vores venteliste og hvor lang ventetiden ca. er før indflytning.

Inden du flytter ind vil du få besøg af forstanderen fra Solgaven, hvor alle de praktiske ting og eventuelle spørgsmål vil blive gennemgået. 
Billedet viser plantegning over en lejlighed med entre, stue, tekøkken, bad og toilet og terrasse.

Plantegning af lejlighederne på Solgaven. Der er entre, stue, tekøkken, bad og toilet og terasse. 

Billedet viser lejlighederne udefra med terasser

 Lejligheder med egen terasse. 

Billedet viser sti mellem lejlighederne.

Sti mellem lejlighederne. 

Redaktør