Solgavens træningscenter

​Solgaven har et stort træningscenter, hvor vi tilbyder beboere og daggæster forskellige muligheder for træning og motion. 

Træningscenteret på Solgaven giver beboere og daggæster mulighed for at få individuelt tilrettelagte træningsforløb sammen med uddannede fysio- og ergoterapeuter. Vi tilbyder både individuel- og holdtræning. 

Vi har et stort træningslokale med mange forskellige træningsmaskiner, der giver mulighed for alsidig træning. Hvis vejret tillader det, kan såvel hold- og individuel træning foregå udendørs.

Individuelle træningsforløb

I træningscenteret har vi 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter ansat. Terapeuterne planlægger og udfører træning og hverdagsaktiviteter, der understøtter og udvikler den enkelte beboeres/daggæsts mulighed for at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt på trods af synshandicap.

På baggrund af en individuel vurdering tildeles den enkelte beboer/daggæst et holdtrænings- og eller individuelt forløb. Såfremt det vurderes, at der er behov for et hjælpemiddel, der kan lette hverdagen, vil vores ergoterapeut anskaffe og instruere i brugen.

Solgaven tilbyder ADL og mobility

Som en del af træningscenteret har Solgaven ansat mobilityinstruktører. Vores ADL- og mobilityinstruktører har til opgave at undervise beboere og daggæster i teknikker til at komme fra et sted til et andet (mobility).  

Vores ADL- og mobilityinstruktører underviser beboere og daggæster i at klare almindelige daglige gøremål som spisning og personlig hygiejne (ADL). Opgaver der kan være vanskelige med et synshandicap.

ADL- og mobilityinstruktørerne vejleder også om belysning, indretning af bolig og arbejdsplads samt brug af synshjælpemidler.
 
Alle forløb tilrettelægges individuelt under hensyntagen til den enkeltes behov og forudsætninger.
 
Alle ansatte inklusiv elever, studerende og afløsere bliver jævnligt undervist og vejledt i mobility og ledsage- og måltidsteknik.

Billedet viser en beboer i træningscentret på  løbebånd

Solgavens træningscenter har mange forskellige træningsmaskiner. 


Redaktør