Ydelser og priser på Solgaven

​Solgaven tilbyder forskellige ydelser, som det er valgfrit for beboerne at vælge. 

Valgfrie ydelser pr. måned 

  • Fuld kost: 2.656,00 kr.
  • Lønbridrag til kostfremstilling: 582,00 kr. 
  • Morgenmad, saft, eftermiddagskaffe/the med tilbehør: 664,00 kr. 
  • Middagsmad: 996,00 kr. 
  • Aftensmad: 996,00 kr. 
  • Institutionsvask: 131,00 kr. 
  • Rengøringsartikler: 178,00 kr. 
  • TV i bolig (DK4, Charlie, TV2): 60,00 kr. 
  • Forsikring af indbo: 37,00 kr. 
Beboerens tidligere hjemkommune opkræver husleje, el og varme.

* Lønbidrag til kostfremstilling kan ikke kan fravælges.

 
Redaktør