Solgavens dagcenter

​Dagcenteret på Solgaven er et dagtilbud for ældre synshandicappede borgere som bor i eget hjem.

​Dagcenteret på Solgaven har plads til 20 daggæster dagligt.

Dagcenteret er fuldt integreret i huset. Dvs. at daggæsterne har samme adgang til fællesarealer og faciliteter som Solgavens beboere, herunder aktivitetscentret, træningscenteret, kiosk, frisør, fodterapeut, ADL- og mobilityinstruktører m.m. 

For at blive daggæst på Solgaven skal du være være selvhjulpen og opfylde synskriteriet for at være medlem af Dansk Blindesamfund. 

Dagcenterets formål

Dagcenterets formål er at skabe et udviklingsmiljø, hvor den enkelte daggæsts fysiske, psykiske og sociale ressourcer styrkes og udvikles. Dagcenteret skal således bidrage til at højne den ældres livskvalitet og sikre, at den synshandicappede bliver så selvhjulpen som muligt.

Åbningstider

Dagcenteret holder åbent fra mandag til fredag fra kl. 9.30 til kl. 15.30.

Udgifter

Størstedelen af udgifterne til dagcenterets drift, inkl. transport betales af daggæstens hjemkomme. Vi har caféservering, hvor der er mulighed for at købe middagsmad, kaffe/the m.m.

Takster

Bliv daggæst på Solgaven

Hvis du gerne vil være daggæst på Solgaven, skal du kontakte dagcenterlederen, for at aftale et besøg på Solgaven eller et hjemmebesøg. Ved dette besøg udfyldes et ansøgningsskema og en ansøgning om betalingstilsagn, som sendes til din hjemkommune. Når kommunen har givet betalingstilsagn, optages du på dagcenterets venteliste.

Du er velkommen til at besøge Solgavens dagcenter efter aftale. 

Kontakt dagcenterlederen

Ønsker du yderligere oplysninger eller information om optagelse på dagcenteret er du velkommen til at kontakte dagcenterleder Aase Bonde Pedersen 
på tlf. 44 34 83 83 eller på mail: Aase.Bonde.Pedersen@regionh.dkDer er mange muligheder for, at daggæsterne kan være kreative, både ude og inde. 

Dagcentergæsterne kan deltage i alle husets aktiviteter. 


Redaktør